Center vojaških šol: Foto -zaslonska
izobraževanjePolitikaSlovenija

Končno: Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije je dozorel čas za ustanovitev novega vojaškega visokošolskega zavoda

V Sloveniji še nikoli v zgodovini ni bilo vojaške visokošolske ustanove, saj je ni hotela ali dovolila oblast v Beogradu, še prej pa na Dunaju. Ob 30-letnici samostojnosti je v Sloveniji dozorel čas za nove civilno-vojaške odnose v družbi, tudi v vojaškem visokošolskem izobraževanju. Da le pride do tega. Brez odlašanja.

Slovenski častnik pridobi pooblastilo za upravljanje, vodenje in poveljevanje v hierarhiji strukture Slovenske vojske s sistemom selekcije ter na podlagi izkazanega ustreznega vojaškega znanja s področij vodenja in uporabe enot, in sicer strategije, operativne veščine ter taktike. Raven pristojnosti častnikov se razlikuje po hierarhiji činov in položajev. Čin je namreč izraz poklicnih dosežkov, merjen na podlagi vojaškega izobraževanja in izkušenj, položaj pa izhaja iz sposobnostih posameznika.

Izobraževanje častnikov je prav zato preveč pomembno področje, da bi ostalo na ravni internega izobraževanja. Častniki Slovenske vojske se namreč vso vojaško kariero izobražujejo in izpopolnjujejo. Vseživljenjsko izobraževanje častnikov poteka v vseh oblikah izobraževanj in usposabljanj na šolah v Centru vojaških šol ter na vojaških ustanovah v tujini.

foto: VR-MORS

V interesu častniškega zbora Slovenske vojske je poleg utrjevanja vojaške poklicne kulture in poklicne avtoritete uveljaviti temeljno značilnost vsakega poklica, to je avtonomija v vojaškem izobraževanju in razvoju ter pri upravljanju strokovnega znanja častnikov in njihovem družbenem priznavanju.

Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska sta v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v zadnjih desetih letih razvijala projekte izpopolnjevanja vojaškega izobraževanja in usposabljanja slovenskih častnikov. Leta 2021 se je začel projekt oblikovanja hibridnega izobraževanja po evropskem konceptu priprave novih oblik izobraževanja, za katerega se med državami članicami EU vzpostavlja formalni okvir uveljavitve oblik izobraževanja s preverljivimi izhodi učenja. Priznavanje znanja poteka s pomočjo kreditiranja (ECTS), ki ga izvajajo ustanove izobraževanja in usposabljanja ter zasebne organizacije v sistemu formalnega izobraževanja priznavanja pristojnosti.

Slovenska vojska bo še naprej strokovno sodelovala pri iskanju rešitev in pridobivanju podpore ter zaupanja slovenske družbe v vseh njenih dejavnostih. Prav zaradi  tega bo vojska  krepila in utrjevala vojaško kulturo poklicne avtoritete slovenskih častnikov ne glede na to, ali bo družba našla soglasje za uveljavitev svoje avtonomije v vojaškem izobraževanju. In prav je tako.

Država kot takšna mora imeti to in takšno, šolo, akademijo. 30 let  je tudi obdobje v katerem lahko tudi dokončno dozori čas in odločitev za zgraditi,  imeti  tovrstno  izobraževalno ustanovo.

Vane T. Costa

Vir v pomoč: MORS

Mogoče vam bo všeč