Celjski hram demokracije med delom
LokalnoPolitika

Mestni svet potrdil investicijsko naravnan proračun za leto 2022 pod streho. Dobro delo Mestnega sveta kljub prisotnosti epidemije.

Celjski Narodni dom je danes gostil zadnjo letošnjo sejo Mestnega sveta. Svet Mestne občine Celje je na današnji zadnji seji v tem letu v drugem branju sprejel odlok o proračunu za leto 2022. V primerjavi s prvim branjem kljub določenim vsebinskim spremembam ni večjih finančnih sprememb: če smo natančni pri obeh postavkah so korekcije kozmetične in spremembe navzgor so pri obeh za +0.1%-. Skupni prihodki bodo znašali 70,6 milijonov evrov, skupni odhodki pa nekaj več kot 75 milijonov evrov. Proračun za leto 2022 z 28,5 milijonov evrov investicijskih odhodkov tako ostaja naložbeno naravnan.

 

V okviru finančnih možnosti so bili pri pripravi proračuna upoštevani prejeti predlogi mestnih svetnikov, krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Med spremembami, ki so vključene v drugo branje, je povišanje predvidenih prihodkov iz prodaje stavbnih zemljišč, dodana so sredstva za pripravo projektne dokumentacije za nov objekt Vrtca Zarja, enote Čira čara na Škapinovi ulici, za preplastitev atletske steze na stadionu Kladivar, za mednarodno gasilsko olimpijado, za prvo izvedbo projekta Festival mladih, za izvedbo nadomestnih terminov programov šole v naravi za generacijo otrok, ki je bila prikrajšana v letih 2020 in 2021 itn.

V načrt razvojnih programov je vključen nov projekt, ureditev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Vili Lah. Za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje je bil zaradi spremembe finančnega toka EU in zmanjšanja sofinanciranja v letu 2021 del aktivnosti prenesen v prihodnja proračunska leta.

Predvideni večji projekti v proračunu za prihodnje leto so tako posodobitev infrastrukture za zbiranje in ravnanje z odpadki na RCER-u in Toplarni Celje, obnova in rekonstrukcija cest, energetska sanacija še osmih javnih objektov, upravljanje mobilnosti in zaključek izgradnje kolesarskih povezav v mestu.

V naslednjem letu uvajamo brezplačen prevoz za upokojence s Celebusom. Ob predložitvi  in  potrditvi statusa se uredi  takoj. Za ostale kategorije ob morebitni razpravi o tem pa verjetnost ni tako mala da se ne bi moglo  zgoditi. Na MO Celje obžalujejo spremembe na slabše  glede spodbujanja nakupa avtobusov za stisnjen zemeljski plin s katerimi je opremljen vozni park Celebusa. Potrebe po razširitvi mreže prog  ali daljšanju obstoječih prog, na podlagi pozitivnih izkušenj, pa zagotovo ostaja in se bo  v bodoče zagotovo  delalo v tej smeri.

V prvem delu seje mestnega  parlamenta so bile točke s katerimi so se  zapolnjevali ali na novo imenovali Sveti zavodov katerih ustanovitelj   je Mestna občina. Med njimi je družba  Celeia d.o.o., ki je dobila nov Nadzorni  svet. Prav njim je bila potrjena dokapitalizacija v višini 80. tisoč EUR  zaradi slabih okoliščin oziroma nezmožnosti  za izvajanje njihove osnovne dejavnosti, izvajanja otroških kolonij.

Občani  in koristniki storitev so lahko zadovoljni,  da bo tudi v naslednjem letu raven teh storitev na zavidljivo visokem nivoju, oziroma v nobenem primeru ne bodo krčili obseg  že dosežene ravni. Mestni svet in svetniki v njem bodo stopili v naslednje in zadnje leto tega mandata z občutkom da je mnogo tega že storjeno.

Jesen naslednjega leta, bolj pozna jesen, bo volilno naravnana. Videli ali pričakovali bomo  kako se  bodo mnenja kresala in do kod bodo šli  igralci na političnem parketu  v tem, da bo komunikacija, medsebojna in politična  ostala na spoštljivi ravni.

Vane T. Costa

Foto:  ICH

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno