Nekategorizirano

Kazenska ovadba. Je Maus “snedel” 100.000 evrov zbranih prostovoljnih prispevkov, namenjenih ljudem v stiski!?

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so zaključili dva predkazenska postopka v zvezi s kaznivimi dejanji s področja gospodarske kriminalitete, ki se nanašajo na zbiranje prostovoljnih prispevkov za pomoč osebam v stiski. Oba predkazenska postopka je usmerjalo pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

V  prvem  predkazenskem  postopku  je  zbiranje  obvestil  potekalo v smeri
utemeljitve  suma  storitve  kaznivega  dejanja  Izneverjenja po 215. členu
Kazenskega zakonika, za katero je predpisana kazen zapora do treh let.

Predkazenski  postopek  je  potekal  zaradi suma nepravilnosti pri zbiranju
dobrodelnih  prispevkov  za  pomoč  socialno  ogroženim  in  drugim  pomoči
potrebnim  osebam  po  Sloveniji.  Na  policijo so v zvezi s tem od skupno
petih oseb oziroma njihovih zastopnikov prejeli prijave, da so prejeli manj
sredstev,  kot  jih  je  bilo  zbranih  za  njih  v raznih akcijah zbiranja
prostovoljnih  prispevkov.  Kriminalistično  preiskavo so na podlagi
dodatnih  ugotovitev  razširili  na skupno 21 oseb, za katera so se zbirali
prostovoljni prispevki s strani utemeljeno osumljene osebe.

Kriminalistična  preiskava  je  bila  zelo obsežna, saj je bilo med ostalim
potrebno zbrati tudi obvestila od več oseb iz območja cele Slovenije, ki so
darovale   denarna   sredstva   za  pomoč  različnim  osebam.  V predkazenskem  postopku so policisti  opravili skupno več kot 400 razgovorov z osebami in izvedli številne druge aktivnosti v predkazenskem postopku.

Ugotovljeno  je  bilo,  da  je  v vseh primerih prišlo do nepravilnosti pri
razdelitvi  prejetih  sredstev,  pri  čemer je utemeljeno osumljena oseba v
obdobju  od  septembra  2016  do  oktobra  2019 samovoljno in brez soglasja
upravičencev   razpolagala   s   pridobljenimi  denarnimi  sredstvi  pomoči
potrebnim.  Denarna sredstva je porabila za svoje potrebe, poleg tega pa je
nekaterim  upravičencem dodelila več denarnih sredstev, kot jih je dejansko
za njih zbrala. Ugotovljeno je bilo, da si je na ta način pridobila več kot
100.000  EUR  premoženjske koristi. Policija je na podlagi zbranih obvestil
že   tekom   predkazenskega   postopka   pristojnemu  tožilstvu  predlagala
zavarovanje  denarnih  sredstev,  ki so bila na podlagi odredbe pristojnega
sodišča   zavarovana.  Večji  del  zavarovanih  sredstev,  ki  so  nesporno
pripadali   upravičencem,   je  bilo  v  predkazenskem  postopku  s  strani
pristojnega sodišča že vrnjenih.

Po  zbranih  obvestilih  je  bila  na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru  zoper  eno  osumljeno  osebo  podana  tudi kazenska ovadba zaradi utemeljenega  suma  storitve  kaznivega  dejanja Izneverjenja po 215. členu Kazenskega zakonika. Neuradno naj bi šlo za Natašo Švikart in njeno humanitarno društvo Maus, o čemer smo poročali tudi v našem mediju (https://vfokusu.com/post/504382/arsenovicevo-obozevalko-in-goljufivo-humanitarko-nataso-svikart-ovadili-tudi-drugi-starsi-opeharjenih-otrok)

Drug  predkazenski  postopek  v zvezi z zbiranjem dobrodelnih prispevkov je
potekal  v smeri utemeljevanja suma storitve kaznivega dejanja Poneverbe in
neupravičene  uporabe  tujega premoženja po 209. členu Kazenskega zakonika,
za katero je predvidena denarna kazen ali zapor do treh let.

V  tem  primeru  so  bili  podani razlogi za sum, da je prišlo do zavajanja
širšega kroga ljudi v R Sloveniji pri zbiranju dobrodelnih prispevkov glede
višine  potrebnih  sredstev  upravičenca.  V predkazenskem postopku je bilo
ugotovljeno,  da je za posameznega upravičenca bilo zbranih več sredstev od
dejansko  potrebnih,  vendar pa smo ugotovili, da doslej sredstva niso bila
neupravičeno  uporabljena  in v zadevi ni podanih elementov, ki so potrebni
za  utemeljevanje suma storitve kaznivega dejanja. Zato smo o tem obvestili
pristojno  Okrožno  državno  tožilstvo v Mariboru s poročilom. V kolikor bo
policija  v  zvezi  s  tem  zaznala  nova  dejstva ali informacije bo o tem
obvestila pristojno tožilstvo.

Mogoče vam bo všeč