Nekategorizirano

Kangler in Žirovnik v 28.9. iz oči v oči na sodišču

Nekdanji mariborski župan in predsednik NLS Franc Kangler naj bi po pisanju nekaterih medijev v “bitki” z mariborskim krivosodjem vodil že 14 proti nič. V tolikih primerih so doslej padle sodbe ali pa je bilo mariborsko državno tožilstvo prisiljeno umakniti obtožnico, ker so njihovi konstrukti temeljili na preveč trhlih dokazih ali pa so si celo privoiščili spisati obtožnico na policijskih protipravno pridobljenih prisluhih, za katere se je pod odredbo vselej in znova podpisal mariborski sodnik Janez Žirovnik. Z Žirovnikom se bo Kangler iz oči v oči srečal ta četrtek na soboškem okrožnem sodišču, kjer naj bi sodnica Natalija Pavlič Goldinskij  odločala o izločitvi vseh dokazov, pridobljenih s posebnimi metodami, za katere je odredbe podpisoval Janez Žirovnik.

Sodnica naj bi, gre konec koncev za uresničitev razsodbe Vrhovnega sodišča, zališala nekdanje poslanske kolege Franca Kanglerja in sicer Jožefa Jerovška in Rudolfa Mogeta ter nekdanjega načelnika mariborske UE Željka Vogrina. Kot priče jih je sodišču  Kangler skušal večkrat predlagati, da bi pojasnili, v čem je  spornost podpisov preiskovalnega sodnika Janeza Žirovnika za uvedbo policijskih prikritih ukrepov proti njemu. Na kratko, Franc Kangler je bil kot državnozborski poslanec predsednik parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami (kot poslanca sta bila v komisiji tudi Moge in Jerovšek), Žirovniku in Sovi, kjer je bil ta namestnik direktorja, pa je prevečkrat stopil na žulj.

Danes pa se je z odprtim pismom predsedniku Vrhovnega sodišča Damjanu Florjančiču znova oglasil Odbor 2015 za človekove pravice. Opozarjajo ga, da se na mariborskem okrožnem in tudi na višjem sodišču sprejemajo razsodbe, ki so skregane z evropskimi pa tudi slovenskimi pravnimi standardi.

Pismo Odbora 2015 objavljamo v celoti:

Spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florjančič.

 

V Odboru 2015 že nekaj časa spremljamo sodne postopke zoper bivšega mariborskega župana in aktualnega državnega svetnika Franca Kanglerja. Na podlagi ugotovitev njegovega bivšega zagovornika in aktualnega sodnika za človekove pravice dr. Marka Bošnjaka opozarjamo vse sodne veje oblasti o hujših kršitvah človekovih pravic in svoboščin, ki so jih in jih še zmeraj povzročajo organi pregona ter mariborski okrajni, okrožni in višji sodniki.

Naše trditve v celoti potrjuje sodba vrhovnega sodišča IPS 55384/2011-459, z dne 31. 5. 2018, kjer jasno piše, da so mariborski sodniki tako na okrajnem, okrožnem in višjem sodišču kršili človekove pravice in pravice do obrambe, saj do tega trenutka Francu Kanglerju niso dovolili niti enega dokaznega predloga kaj šele, da bi dovolili zaslišanje naslednjih prič, ki jih je Kanglerjeva obramba predlagala in sicer g. Rudolfa Mogeta, g. Franca Pukšiča, g. Jožefa Jerovška, g. Željka Vogrina, g. Janeza Ribiča, g.  Jožefa Merkuša, ga. Jano Dolenc in g. Stanislava Kocutarja.

Vrhovno sodišče je nedvomno ugotovilo, da ima vsakdo pravico predlagati dokazni predlog in druge aktivnosti, kar narekuje tudi 23. člen Ustave Republike Slovenije in prvi odstavek 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki med drugimi veleva tudi pravico do pravičnega in poštenega sojenja.

V Odboru 2015 pozdravljamo takšno odločitev vrhovnega sodišča, pri čemer pa smo zgroženi in zaskrbljeni, da so skoraj vsi višji sodniki kazenskega oddelka v Mariboru, zavestno in načrtno kršili nekatere pravice obdolženemu Francu Kanglerju. Na podlagi zgoraj predstavljenih ugotovitev se sprašujemo, kako je mogoče, da so višji sodniki Breda Cerjak Firbas, Barbara Debevec, Leonida Jerman, Aleksander Karakaš, Miro Lešnik in Miroslav Pliberšek zavestno kršili nekatere pravice Francu Kanglerju in niso dovolili zaslišanja prič v korist Franca Kanglerja, čeprav so argumenti obrambe glede izločitve sodnika dr. Janeza Žirovnika in tudi na podlagi mnenja ustavnopravnega strokovnjaka dr. Cirila Ribičiča, bili več kot utemeljeni. Še bolj zaskrbljujoče je, da so nekateri mariborski preiskovalni sodniki pod vodstvom Slavka Gazvode zavestno in namerno kršili pravice do poštenega in pravičnega sojenja, saj niso sledili predlogu obrambe. V Odboru 2015 smo tudi opozorili, da preiskovalna sodnica Alenka Topalovič ne spoštuje odločbe ustavnega sodišča U-I-246/14/20, z dne 24.3.2017 ter, da celo prireja dokaze v spisu.

Bivši Kanglerjev Zagovornik dr. Marko Bošnjak je tudi na Okrajnem sodišču v Mariboru sodnikom dr. Boštjanu Polegeku, Sonji Krajnc in Alenki Golčar predlagal navedena zaslišanja, vendar kljub sodni praksi in določbam ZKP in ESČP omenjeni zavestno niso sprejeli dokaznega predloga.

Obdolženi Franc Kangler nas je obvestil, da mu je vodja mariborskih preiskovalnih sodnikov Slavko Gazvoda, na enem izmed zaslišanj dal jasno vedeti, da v Mariboru na okrožnem sodišču, predvsem pa na višjem sodišču, ne bo nikoli dočakal poštenega in pravičnega sojenja.

Kako je sploh mogoče, da vodja preiskovalnih sodnikov Slavko Gazvoda vnaprej pozna odločitve višjih sodnikov v zadevi Franc Kangler? Odbor 2015 razpolaga z informacijami, da naj bi prav vodja preiskave Slavko Gazvoda, v zvezi z obdolženim Francem Kanglerjem, koordiniral odločitve med sodniki. Kako je lahko v Sloveniji sodnik nekdo ali natančneje, kako je lahko v Sloveniji sodnik dr. Janez Žirovnik, ki je bil pred letom 1991 aktiven agent zloglasne Službe državne varnosti SFRJ? Ali je tudi vodja preiskovalnih sodnikov Slavko Gazvoda pred letom 1991 imel stike z zloglasno Službo državne varnosti?

V Odboru 2015 nas skrbi, da pristojni organi v državi dopuščajo, da se na mariborskem okrožnem, predvsem pa na višjem sodišču sprejemajo odločitve, ki so v nasprotju s prakso evropskega in slovenskega sodišča.

Vrhovno sodišče je v konkretni zadevi dne 31. 5. 2018, sprejelo sodbo, višji sodniki na sodišču v Mariboru, pa so v sestavi sodnika Miroslava Pliberška, Mira Lešnika in Leonide Jerman povozili vašo sodbo s Sklepom IV Kp 1304/2018, z dne 13. 7 .2018. S sklepom so višji sodniki odločitev okrajnega sodnika Borisa Kolmaniča razveljavili, ga izločili iz nadaljnjega postopka in ponovno naložili okrajnemu sodniku, da preuči obtožni predlog, ki ga je vložila okrožna državna tožilka v Mariboru MB-KT/1354/12 z dne 18-11-2016, katerega so na okrajno sodišče vložili dne 6. 12. 2016.

Višji sodniki so navedeno in konkretno sodbo Vrhovnega sodišča imeli na mizi več kot mesec in trinajst dni, iz nje pa je jasno razbrati, da morajo tožilci ob uporabi ukrepov iz 1. točke prvega odstavka 150. člena ZKP v roku dveh let vložiti obtožni predlog. V konkretni zadevi pa so tožilci vložili obtožni predlog dne 6. 12. 2016, čeprav jim je ta rok potekel dne 10. 11. 2011. Kako je mogoče, da višji sodniki ne spoštujejo sodb vrhovnega sodišča, kaj šele ustavnega sodišča?

Spoštovani gospod predsednik, tudi iz priložene knjige avtorja bivšega kriminalista Zorana Šariča »Županov boj« je več kot očitno razvidno, da v zadevi Franc Kangler še naprej prihaja do hujših kršitev človekovih pravic, predvsem pa do političnega obračunavanja. Ker je nemogoče, da bi toliko zgoraj navedenih sodnikov storilo napako, smo v Odboru 2015 prepričani, da gre za namerne in zavestne odločitve sodnikov v Mariboru, zato predlagamo, da na podlagi do sedanjih ugotovitev Odbora 2015, odredite izredni nadzor nad delom višjih sodnikov v Mariboru.

Poslance Državnega zbora RS v novi sestavi, pozivamo da zaradi zlorabe nekaterih pravosodnih organov za politično obračunavanje s Francem Kanglerjem, nemudoma ustanovijo preiskovalno komisijo, saj smo v Odboru 2015 iz dneva v dan bolj prepričani, da za nekaterimi odločitvami pravosodnih organov stoji aktualna politika oziroma politični funkcionarji.

 

ZA človekove pravice!                                            ODBOR 2015

                                                                       Željko Vogrin predsednik

Mogoče vam bo všeč