osveščanje potrošnikovSlovenijaV fokusuZdravjeŽivljenje

Informacijski pooblaščenec in njegovo mnenje – Sporočanje informacij o pacientovem zdravstvenem stanju svojcem po telefonu

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 28. 7. 2022 prejeli vaše vprašanje (povzetek), ali je dopustno, da kot hči mame, ki je v slabem zdravstvenem stanju in nameščena v domu starejših občanov, pri domski ambulanti po telefonu pridobite informacije o zdravstvenem stanju matere. Ste tudi mamina zdravstvena pooblaščenka. V ambulanti vztrajajo pri osebnem obisku.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pojasnjujemo še, da se do konkretnih primerov lahko dokončno opredeljujemo le v morebitnih inšpekcijskih postopkih.

  1. Za pridobitev zdravstvenih podatkov o materi po telefonu morata biti izpolnjena dva pogoja:
  • upravičenost do podatkov (pravna podlaga) in
  • prepričanje izvajalca, da je klicatelj res oseba, ki je upravičena do podatkov (izvedba avtentikacije).

 

  1. Priporočamo vam, da se pri prvem osebnem obisku v ambulanti dogovorite za ustrezen način avtentikacije pri nadaljnjih telefonskih klich.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Če je vaša mati v stanju privolitvene nesposobnosti in ste uradno njena zdravstvena pooblaščenka, ste upravičeni do pridobitve informacij o njenem zdravstvenem stanju in do seznanitve z njeno zdravstveno dokumentacijo, in sicer ne glede na način (obliko) komunikacije. Če je mati privolitveno sposobna, potrebujete za seznanitev njeno privolitev ali pooblastilo.

 

Ker za informacije o zdravstvenem stanju vaše matere zaprošate po telefonu, se morajo zaposleni v domu starejših občanov oziroma zaposleni v pogodbeni splošni 1ambulanti prepričati, da ste v res oseba, za katero trdite da ste. V nasprotnem primeru bi v izvajalec tvegal, da bi bili zdravstveni podatki razkriti neupravičeni osebi. V tem primeru bi šlo za kršitev varstva osebnih podatkov, za katero bi bil odgovoren izvajalec. Povedno drugače, sporočanje informacij o pacientu njegovim svojcem po telefonu samo po sebi ni sporno, vendar se mora izvajalec zdravstvene dejavnosti na razumen in objektivno izvedljiv način prepričati, da govori s pravim upravičencem.

 

Če pacient oziroma upravičeni svojec pri izpolnjevanju izjave o sporočanju informacij določi geslo (npr. interna številka pacienta, popolnoma izmišljeno številčno ali črkovno geslo), je to pogojno lahko dobra metoda za to, da se izvajalec do zadostne mere prepriča o identiteti in s tem do upravičenosti klicočega. Podobno je, če pacient oziroma upravičeni svojec vnaprej določi telefonsko številko, iz katere bo klical upravičeni svojec. Pacient oziroma upravičeni svojec ima po ZPacP tudi pravico, da izvajalec aktivno (sam) pokliče določeno osebo na dogovorjeno številko z namenom sporočanja informacij o pacientu. Izvajalca lahko klicoči prepriča tudi z odgovori na več kontrolnih vprašanj, na primer tako, da izvajalcu sporoči ustrezno kombinacijo več specifičnih podatkov o sebi in o pacientu (KZZ številka pacienta, naslov, datum rojstva, interna številka pacienta, konkretni podatki o zdravstvenem stanju in izvedenih zdravstvenih storitvah, konkretni podatki o sodelujočih zdravstvenih delavcih in razne druge podrobnosti). Možen je tudi dogovor o klicu svojca ob točno določenem času na točno določeno številko izvajalca. V določenih primerih posebne metode niso potrebne, ker zaposleni klicatelja spoznajo že po glasu (npr. pri pogostih stikih, pri osebnih poznanstvih).

 

Učinkovitost zgornjih primerov metod ali njihovih kombinacij je odvisna od okoliščin konkretnega primera, zaradi česar IP ne more nobene od njih na splošno potrditi kot aboslutno primerne.  Zakonodaja ne predpisuje načinov avtentikacije pri telefonski ali videotelefonski komunikaciji. Po mnenju IP zgolj na podlagi tega, da klicatelj, poleg tega, da se predstavi z osebnim imenom in razmerjem do pacienta, pove osebno ime pacienta, še ne zagotavlja ustrezne zanesljivosti pri ugotavljanju identitete oziroma upravičenosti.

 

Glede na vse zgoraj navedeno mora izvajalec (ambulanta ali dom) v dogovoru z vami oziroma vašo mamo (odvisno od stanja njene privolitvene sposobnosti) poskrbeti za to, da boste lahko tudi po telefonu pridobivali potrebne informacije o zdravstvenem stanju.

 

Morda so vam lahko v pomoč tudi naslednja mnenja, ki so že objavljena na spletni strani IP: 0712-1/2019/2057, 0712-1/2019/840 in 0712-964/2007/2.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

vir: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/sporo%C4%8Danje-informacij-o-pacientovem-zdravstvenem-stanju-svojcem-po-telefonu-1659596675?fbclid=IwAR15Du0YzYNc6iZdpJuel2C5YFkZQpuSDnxmxHNhz8WQzKii0gki3yHYa8E

 

Mogoče vam bo všeč