Nekategorizirano

General Tone Krkovič ob 30 letnici Slovenske vojske

Društvo MORiS Kočevska Reka in Združenje VSO bosta ob 30. obletnici ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) danes ob 11. uri  pripravila krajšo slovesnost in položili venec časti k obeležju MSNZ na stavbi Občine Kočevje. MSNZ je bila ustanovljena po sramotni razorožitvi TO s strani JLA, ki je sledila zmagi koalicije Demos na prvih demokratičnih volitvah v socialistični Sloveniji. Razorožitvi je botroval takratni komunistični predsednik predsedstva republike Milan Kučan, ki je novoustanovljeni vladi Lojzeta Peterleta “pozabil” sporočiti, da se je JLA lotila razoroževanja TO, zato se je v strogi tajnosti 17. maja 1990 ustanovila MSNZ, zametek današnje Slovenske vojske

Ob 30 letnici ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite je z odprtim pismom slovensko javnost nagovoril prvi poveljnik MSNZ general Tone Krkovič. Pismo objavljamo v celoti.

Ob 30. obletnici

Osamosvojitveni napori slovenskega naroda, ki so dobili teoretsko podlago leta 1987 v nacionalnem programu, objavljenem v 57. številki Nove revije, so se po zmagi DEMOS-a na prvih svobodnih volitvah leta 1990 neposredno soočili s ključnim vprašanjem: “Kako zavarovati osamosvojitveni proces ter na kakšen način preprečiti verjeten nasilen poseg federalnih struktur, še posebej JLA, v praktično izvajanje nacionalne suverenosti?” 

TO SRS je bila sistemsko del enotnih oboroženih sil Socialistične federativne Republike Jugoslavije. Velika večina aktivnih oficirjev v višjih poveljniških strukturah TO SRS, čeprav so bili po narodnosti Slovenci, je slepo sledila ukazom iz Beograda. Vrhunec takšne slepe pokornosti je bil dosledno izvršen ukaz o razorožitvi TO SRS, ki je bil, kot direktna posledica volilne zmage DEMOS-a, izdan tik pred prisego prve slovenske demokratično izvoljene vlade, sredi maja 1990. Ukazu je sledila prikrita (samo)razorožitev TO SRS. S tem je bila uspešno izvršena prva faza agresije JLA na Slovenijo, kar je bil, de facto, tudi začetek vojne za Slovenijo. Ukazu se je že v prvih dneh uprlo nekaj pogumnih in narodno zavednih poveljnikov občinskih ravni, kar je bilo brez dvoma vsega spoštovanja vredno posamično dejanje. 

Kot organiziran odgovor na (samo) razorožitev TO SRS in s tem jasno izraženo namero zveznih oblasti, da bodo z vojaško silo preprečili osamosvojitev Slovenije, so bile v maju 1990 injicirane priprave za oboroženi odpor. Zametki oboroženega odpora so, sočasno z nastajanjem, že izvajali funkcijo varovanja osamosvojitvenega procesa. Inicializacija in poznejše formiranje oborožene organizacije je potekalo konspirativno, skozi več faz nastajanja in pod različnimi statusi legalitete glede na tedaj veljaven pravni sistem. Začetek priprav na organiziran oborožen odpor je v začetku potekal brez formalnega naziva, pozneje pa se je naziv oblikoval in spreminjal vse od “jeder odpora”, preko “Vojske Republike Slovenije”, do “Manevrske strukture narodne zaščite – MSNZ”. MSNZ je bila tandemsko vodena iz ravni republiških sekretarjev za obrambo in za notranje zadeve in je nastajala z nepogrešljivo pomočjo posameznikov in skupin, ki so sicer formalno delovali v strukturah tedanje Milice. Oktobra 1990 se je MSNZ preimenovala v TO RS, v bistvu pa gre sistemsko ves čas, vse do danes, za poslanstvo iste organizacije – Slovenske vojske. 

MSNZ nima primere v zgodovini. Oblikovana je bila v posebnih razmerah najbolj občutljivega časa slovenskega osamosvajanja in v času nepredvidljivega razpleta svetovne in lokalne politične krize. Na osnovi takratnih razmer smo akterji MSNZ logično predpostavljali več let trajajočo vojno na področju Slovenije. 

Končni rezultat je bila simbiozna organiziranost več deset tisoč oboroženih vojakov in policistov v enovito in učinkovito, nacionalnim interesom predano vojaško organizacijo. Poslanstvo te edinstvene organizacije, vodene preko koordinacijskih skupin na temeljnih ravneh vodenja in poveljevanja, pa je dobilo potrditev v praksi, ko je le ta, leto dni pozneje, v osamosvojitveni vojni, v popolnosti odigrala svojo vlogo. 

Za dan inicializacije priprav na vseslovenski oborožen odpor štejemo 17. maj 1990. 

To je dan “Manevrske strukture narodne zaščite – MSNZ”.

Kaptol, 16. maj 2020 Načelnik MSNZ RS Tone Krkovič

Mogoče vam bo všeč