Nekategorizirano

Franc Bogovič: Trenutno veljavni okvir Skupne kmetijske politike EU bo verjetno ostal v veljavi do konca leta 2022

Bruselj, Koprivnica, 29. april 2020 – Člani odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) so po včerajšnjem celodnevnem razpravljanju in glasovanju potrdili besedilo Prehodne uredbe Skupne kmetijske politike EU (SKP), ki določa okvir SKP v času prehodnega obdobja med iztekom programskega obdobja SKP 2014-2020 in uveljavitvijo nove reforme SKP za obdobje 2021-2027. Zaradi zastoja tako pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021-2027 (MFF) oz. sedemletnem proračunu EU kot tudi o novi reformi SKP EU, je namreč že dlje časa jasno, da nova reforma ne bo uveljavljena z januarjem 2021, zato je Evropska komisija predlagala t. i. prehodno uredbo, ki bi zagotovila nemoteno izvajanje SKP po trenutno veljavnih pravilih in s tem tudi jasnost ter pravno varnost za upravičence izplačil iz SKP tudi v letu 2021.

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je po glasovanju izrazil zadovoljstvo nad sprejetjem Prehodne uredbe, s katero se med drugim predlaga podaljšanje prehodnega obdobja trenutne reforme Skupne kmetijske politike 2014-2020 celo do konca leta 2022, v kolikor MFF 2021-2027 in nova reforma SKP ne bosta potrjena do 30. oktobra letos. V nasprotnem primeru bo Prehodna uredba velja do konca leta 2021.
 
„Mislim, da je treba biti realist. Glede na trenutno situacijo v zvezi s pandemijo Covid-19, bo predlog novega proračuna EU, ki naj bi ga Komisija predlagala do sredine maja, verjetno popolnoma drugačen kot je ta, o katerem se tako poslanci v Evropskem parlamentu kot države članice EU v Svetu EU pogovarjamo zadnji dve leti. Tudi pogajanja o novi reformi SKP potekajo zelo počasi, zato je realno pričakovati, da bodo trenutno veljavni ukrepi iz naslova SKP veljali vse do konca l. 2022, kot predlagamo tudi v odboru AGRI. S tem se upravičencem podpore iz SKP in nacionalnim administracijam daje na voljo dovolj časa za uspešen prehod na novo reformo SKP,” uvodoma pojasnjuje Bogovič in dodaja, da morajo spremenjenim okoliščinam slediti tudi finančna sredstva za evropsko kmetijstvo.


 
”Trenutna pandemija virusa Covid-19 je v globoko krizo pahnila tudi evropsko kmetijstvo, določeni sektorji so praktično čez noč izgubili trge za prodajo svojih proizvodov, zaradi česar je treba mobilizirati vsak cent pomoči, ki ga imamo na voljo v proračunu EU, da kmetje preživijo. Za nas, člane odbora AGRI, je zato ključno, da višina sredstev za SKP v prehodnem obdobju ostane na ravni iz obdobja 2014-2020. Kmetje namreč ne morejo in ne smejo biti kaznovani zaradi politične nesposobnosti držav članic glede pogajanj o MFF ali pogajanj o novi reformi SKP, ki tudi zaradi trenutne krize in posledic pandemije Covid-19 potrebuje robustnejši ter finančno močnejši sistem za upravljanje s tveganji v kmetijstvu,” zaključuje Bogovič.
 
Po sprejetju navedenega predloga Prehodne uredbe še na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo predvidoma v začetku junija 2020, se bodo pričela medinstitucionalna pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom EU. Končno usklajeno besedilo uredbe pa bo moralo biti nato še enkrat potrjeno s strani evropskih poslancev.

Mogoče vam bo všeč