Nekategorizirano

Franc Bogovič: Potrebujemo jasno ceno in jasne vire financiranja celotnega Zelenega dogovora!

Strasbourg, 15. januar 2020 – Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju razpravljali o predlogu uredbe za vzpostavitev Sklada za pravični prehod, ki ga je včeraj predstavila Evropska komisija in naj bi predstavljal ključno finančno spodbudo za države in regije, ki so energetsko odvisne pretežno od fosilnih goriv, pri njihovem prehodu na bolj trajnostne oz. zelene energije. V razpravi je sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je pozdravil vzpostavitev tovrstnega mehanizma za prehod v nizkoogljično družbo, a opozoril, da je pri financiranju aktivnosti v okviru Zelenega dogovora treba biti jasen in tudi najti ustrezne vire financiranja za pokritje visokega računa za prehod v brezogljično družbo.
 

Video: Bogovič: Potrebujemo jasno ceno in jasne vire financiranja celotnega Zelenega dogovora!


Bogovič je v svojem govoru izpostavil, da bo prehod Evrope v brezogljično družbo zahteval visoka finančna vlaganja na vseh področjih, zato je do ljudi treba biti korekten in pošten in jim pomagati pri prilagoditvah.
 
»Zeleni dogovor ima svojo ceno, zato imamo danes pred sabo predlog za vzpostavitev Sklada za pravični prehod. Podpiram, da smo do ljudi pošteni in korektni ter da jim pomagamo, ko bodo prišli v stisko. Rešujemo predvsem rudarski sektor. Tudi v Sloveniji, iz katere prihajam, še vedno proizvedemo približno eno tretjino električne energije iz premoga oz. iz lignita. Zato je prav, da pomagamo tem regijam. Ne bodo pa te regije edine, ki bodo plačale ceno Zelenega dogovora. Zato je prav, da v luči prihajajočega finančnega okvira zelo konkretno predvidimo tudi ostale potrebe in ukrepe, povezane tako z novo energetsko infrastrukturo kot tudi s transformacijo sektorjev kot so avtomobilski, jeklarski in podobni. Prav je tudi, da ne pozabimo na ostale politike. Zato pričakujem, v okviru sprejemanja večletnega finančnega okvira, da bomo imeli na mizi celotno ceno Zelenega dogovora in da bomo našli kvalitetne finančne vire za pokritje tega računa,« je izpostavil Bogovič.
 
Mehanizem za pravični prehod, kot ga je predstavila Komisija, sestavljajo Sklad za pravičen prehod, naložbena shema v okviru evropskega naložbenega programa InvestEU ter posojila Evropske investicijske banke (EIB). Sklad za pravičen prehod bo namenjen  prestrukturiranju sektorjev težke industrije in rudarstva v regijah, kjer so te gospodarske aktivnosti zelo močne in financiranju prezaposlovanja in ustvarjanja novih delovnih mest. Sklad predvideva 7,5 milijarde EUR dodatnih nepovratnih sredstev v okviru večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027, čemur bodo države članice iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada dodale še med 1,5 do 3-kratnih dodeljenih sredstev iz sklada, višina tega prispevka pa je odvisna od razvitosti regije, kjer se bodo ti ukrepi izvajali – razvitejše regije bodo prispevale več, revnejše pa manj.  Skupno naj bi to spodbudilo naložbe v višini do 50 milijard EUR v teh regijah.
 
Celoten mehanizem za pravičen prehod predvideva naložbe v višini 100 milijard EUR, od tega 45 milijard EUR preko programa InvestEU ter med 25 in 30 milijard EUR javnih posojil s strani Evropske investicijske banke (EIB).

Mogoče vam bo všeč