Nekategorizirano

Franc Bogovič: Kmetje morajo pri izvajanju “zelenih ukrepov” predvsem ostati v zelenih številkah

Koprivnica, Bruselj, 2. junij 2020 – Evropski poslanci, člani odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), so danes opravili razpravo z evropskim komisarjem za proračun Johannesom Hahnom. Razprava, v kateri je sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), je bila namenjena dodatnim pojasnilom glede proračunskih sredstev za evropsko kmetijstvo in razvoj podeželja v okviru novega predloga večletnega finančnega okvira EU 2021-2027 (VFO) ter 750 milijard EUR vrednega paketa okrevanja “Next Generation EU”, ki ju je pretekli teden predstavila Evropska komisija in podala v sprejem Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu.

 

Komisar Hahn je uvodoma predstavil okvir obeh predlogov, ki sta medsebojno zelo povezana. Posledice pandemije virusa Covid-19 so prizadele vse gospodarske sektorje, tudi kmetijstvo, ki pa se je krizi navkljub izkazalo za eno najbolj stabilnih panog, saj je poskrbelo za proizvodnjo in dobavo hrane evropskim potrošnikom. Poleg že sprejetih tržnih ukrepov za posamezne kmetijske panoge in fleksibilnosti, Komisija v okviru VFO za SKP predlaga dodatne 4 milijarde EUR za neposredna plačila in 5 milijard za razvoj podeželja ter dodatnih 15 milijard EUR za razvoj podeželja v okviru paketa “Next Generation EU”. Komisija tako za izvajanje SKP, zeleni prehod in digitalizacijo kmetijstva v prihodnjih sedmih letih predlaga skupno 348 milijard EUR (v cenah 2018), kar je blizu zahtevam Evropskega parlamenta o ohranitvi višine sredstev SKP iz trenutnega finančnega obdobja 2014-2020.

Bogovič je v svoji razpravi, kot večina ostalih poslancev, pozdravil oba predloga in izrazil pričakovanje nad čimprejšnjim dogovorom voditeljev držav članic EU, tako glede VFO 2021-2027 kot paketa okrevanja. 

„Paket okrevanja predvideva dodatnih 15 milijard EUR za sklad za razvoj podeželja, kar bo pretežno namenjeno podpori kmetom in podeželju za prehod v bolj zeleno, trajnostno in digitalno kmetijstvo, k čemur težita tudi predlagani strategiji „Od vil do vilic” in „Strategija EU o biotski raznovrstnosti”. Kmetje namreč za „zeleni prehod” nujno potrebujejo dodatna nepovratna sredstva, pri izvajanju ukrepov pa morajo ostati v zelenih številkah, ne rdečih,” je uvodoma poudaril Bogovič in komisarja tudi vprašal o povezavi med izvajanjem Strateških načrtov SKP, ki jih predvideva reforma SKP, in sredstvi za razvoj podeželja iz paketa „Next Generation EU”.

Komisar je v svojih odgovorih dodatno pojasnil, da omenjenih 15 milijard EUR v okviru paketa “Next Generation EU” predstavlja dodatna sredstva za sklad za razvoj podeželja, kar pomeni, da bo njihova raba podvržena pravilom in ukrepom, ki veljajo za ta sklad in se bodo izvajali preko nacionalnih Strateških načrtov SKP.

Od 750 milijard EUR, kolikor je vreden celotni paket okrevanja, bo 140 milijard EUR namenjenih dodatni okrepitvi tradicionalnih programov EU (kmetijstvo, Erasmus, Obzorje Evropa, idr.), preostalih 610 milijard EUR pa bo namenjenih reševalnemu programu “React-EU” za pomoč evropskemu gospodarstvu v krizi, ki jo je povzročila pandemija Covid-19. Priprava ukrepov za koriščenje sredstev iz paketa in njihovo izvajanje bo v rokah držav članic in bo podvržena okviru evropskega semestra, torej izvajanju strukturnih reform za krepitev odpornosti gospodarstev na morebitne prihodnje krize.

Mogoče vam bo všeč