Nekategorizirano

Franc Bogovič: Evropska solidarnost deluje, skupaj jo bomo še okrepili!

Bruselj, Koprivnica, Krško, 17. april 2020 – Evropski poslanci so na včerajšnjem in današnjem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju, na katerem je večina poslancev sodelovala na daljavo, razpravljali in glasovali tako o novem paketu nujnih ukrepov za spopadanje s posledicami krize zaradi pandemije virusa Covid-19 v EU, kot tudi o resoluciji o skupnem odzivu EU na zdravstveno, ekonomsko in socialno krizo zaradi virusa, ki hromi celotno celino. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) pozdravlja nov sveženj ukrepov za pomoč najbolj izpostavljenim, dodaja pa, da bo za uspešen spopad z dolgoročnimi posledicami krize, ki jih naši državljani in gospodarstvo že čutijo na lastni koži, na ravni EU treba storiti še več, sicer bodo posledice še bolj grozljive in dolgotrajnejše.

“Zaradi izjemnega pritiska na zdravstvene sisteme povsod po Evropi, z danes izglasovano spremembo proračuna EU, ki je zgolj eden izmed sprejetih ukrepov za boj proti Covid-19, dajemo na razpolago dodatne 3 milijarde EUR za pomoč državam članicam EU pri soočanju s posledicami izbruha Covid-19. Ta sredstva bodo usmerjena v nabavo in distribucijo prepotrebne medicinske opreme, kot so maske in ventilatorji, gradnjo mobilnih bolnišnic, zaposlovanje novih zdravstvenih delavcev ter kritje stroškov prevoza bolnikov med državami članicami EU,” uvodoma izpostavlja Bogovič in pojasnjuje, da bodo sredstva zagotovljena iz Instrumenta Evropske unije za podporo zdravstvenemu sektorju v izrednih razmerah (2,7 milijarde evrov) in programa rescEU (380 milijonov evrov). “V paket so vključena tudi dodatna sredstva za Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (3,6 milijona evrov), pomoč Grčiji pri reševanju migracijske problematike (350 milijonov evrov) in podporo Albaniji pri obnovi po potresu (100 milijonov evrov). S tem znotraj EU izkazujemo solidarnost za pomoč območjem, ki so le-te najbolj potrebne. A seveda zgolj omejujemo “požar”, ki se je razplamtel nad Evropo, za njegovo dokončno pogasitev in sanacijo bo treba bistveno spremeniti tako bodoči večletni finančni okvir EU kot finančna pravila Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM), Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske centralne banke (ECB), da bodo le-te podprle evropsko gospodarstvo z naložbami še v večji meri, kot je mogoče sedaj,” dodatno pojasnjuje Bogovič, ki je podprl tudi resolucijo Evropskega parlamenta o usklajenem ukrepanju EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni Covid-19 in njenimi posledicami. »V omenjeni resoluciji zlasti pozivamo države članice EU k enotnemu odzivu na krizo, ki je skupna vsem. Izrekamo tudi globoko zahvalo vsem, ki se proti virusu borijo v prvih bojnih vrstah, kot so zdravniki in zdravstveni delavci, ter ostalim, ki skrbijo za nemoteno delovanje nujnih storitev, trgovcem, kmetom, učiteljem, čistilcem, smetarjem, prostovoljcem. Prav tako pozivamo k okrepitvi zdravstvene avtonomije, ki bi zmanjšala odvisnost evropske zdravstvene in farmacevtske industrije od tretjih držav ter vzpostavitvi 50 milijard EUR vrednega sklada za krepitev zdravstvenega sektorja EU po koncu krize,« … našteva Bogovič in dodaja, da bodo ključni ukrepi za izhod iz krize, zlasti ukrepi za pomoč okrevanju gospodarstva, za kar je ECB sicer že sprejela ukrep odkupovanja obveznic v višini 750 milijard EUR. Finančni ministri EU so se tudi že dogovorili o 540 milijardah EUR pomoči iz naslova ESM, EIB in programa Komisije za pomoč delavcem na čakanju SURE.


 
»Omenjene ukrepe v Evropskem parlamentu seveda pozdravljamo, del njih pa bodo morali potrditi še predsedniki vlad držav članic EU, saj omogočajo nujno likvidnost evropskega gospodarstva, predvsem malih in srednjih podjetij. Odprto pa ostaja vprašanje t. i. korona obveznic, ki deli tudi poslance. Osebno sem prepričan, da bodo pri tem vprašanju predvsem gospodarsko močnejše države EU, ki so obenem tudi precej zadržane do povečanja vplačevanja v proračun EU, morale stopiti še kakšen korak nazaj tako glede finančnih instrumentov kot večletnega finančnega okvira EU, glede katerega so pogajanja trenutno sicer zastala. EU bo po končani »korona krizi« popolnoma drugačna, kot je bila, zato je treba temu prilagoditi tudi naš odziv na spremenjeno realnost,« zaključuje Bogovič.
 
Evropski poslanci so  potrdili tudi več nujnih ukrepov s področja kohezijske politike, ribištva in industrije medicinskih pripomočkov. Ukrepi za zagotovitev prožnosti porabe sredstev iz evropskih strukturnih skladov bodo državam članicam npr. omogočili prenos sredstev med tremi glavnimi kohezijskimi skladi – Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad – in med kategorijami regij, kar bo omogočilo preusmeritev virov na območja, ki so najbolj prizadeta zaradi trenutne krize. Ukrepi bodo zagotovili tudi celotno financiranje programov kohezijske politike s pomočjo sredstev EU v obračunskem letu 2020-2021 ter poenostavili odobritve programov oziroma postopke glede revizij in finančnih instrumentov.

VIDEO:

Mogoče vam bo všeč