Nekategorizirano

EU z novimi standardi za emisije CO2

 Celovit pristop zahteva spremembe v avtomobilski industriji, premik tovornega prometa s cest na železnice in vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva.

»Pozdravljam pobudo, še posebej predloge za zmanjšanje emisij, spodbude za spremembe v avtomobilski industriji in med uporabniki ter večjo uporabo železnice v tovornem prometu,« je drugi sveženj mobilnosti, t. i. sveženj za čisto mobilnost v razpravi na plenarnem zasedanju pozdravila Patricija Šulin, ki je aktivna v Odboru za promet in turizem v Evropskem parlamentu.

»V Evropi je z avtomobilsko industrijo povezanih 12,6 milijona delovnih mest, v Sloveniji je v njej zaposlenih 24.000 ljudi. Ne more nam biti vseeno, kakšna bo njena prihodnost,« je v razpravi poudarila Patricija Šulin. »Novi standardi in cilji dajejo industriji jasen signal in spodbudo za prilagoditev novim razmeram, da bo ostala konkurenčna in ohranila delovna mesta,« ocenjuje predlog Komisije o ciljih za znižanje emisij za nove avtomobile in kombinirana vozila do leta 2031.

Šulinova je pozdravila celovit pristop k čisti mobilnosti, saj samo spremembe v avtomobilski industriji ne bodo dovolj. Sveženj med drugim spodbuja vključitev rešitev za čisto mobilnost v razpisih za javna naročila in akcijski načrt za vseevropsko vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva. »Javni sektor mora biti nosilec pozitivnih sprememb, večjega razmaha čistih vozil pa ne bo, dokler je potovanje z njimi nefleksibilno in mora biti prilagojeno lokaciji polnilnih postaj.«

»Premik tovornega prometa s cest ni potreben le zaradi emisij, ampak tudi zaradi gneče in uničenih cest ter prometnih nesreč. To je še posebej pomembno za tranzitne države, kot je Slovenija,« je dejala Šulinova in dodala, da bo to v prihodnje lažje glede na predloge o spremembah direktive o kombiniranem prevozu, ki spodbuja kombinirano uporabo različnih načinov prevoza pri tovornem prometu (npr. tovornih vozilih in vlakih) in podjetjem omogoča, da lažje izkoristijo spodbude. Čeprav so po mnenju Patricije Šulin finančne spodbude dobrodošle, »bodo morale številne članice, tudi Slovenija, narediti svoj del domače naloge za vzpostavitev ustrezne železniške infrastrukture.«

Komisija je 8. novembra sprejela drugi sveženj o mobilnosti. Sveženj za čisto mobilnost vsebuje nove standarde za emisije CO2, direktivo o čistih vozilih, ki bo v razpisih za javna naročila spodbujala rešitve za čisto mobilnost; akcijski načrt in rešitve za naložbe v vseevropsko vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva; revizijo direktive o kombiniranem prevozu, ki spodbuja kombinirano uporabo različnih načinov prevoza pri tovornem prometu; direktivo o avtobusnem prevozu potnikov, ki bo spodbudila razvoj avtobusnih povezav na dolge razdalje v celotni Evropi in pobudo za baterije, da se bodo vozila in druge prihodnje rešitve za mobilnost ter pripadajoči sestavni deli razvijali in proizvajali v EU.

Foto Facebook

Mogoče vam bo všeč