Nekategorizirano

ELS pripravlja strateške politične dokumente za prihodnost držav EU

V luči aktualnih sprememb, demografskih in razvojnih trendov, varnostne situacije v okviru Evropske unije, Evropska ljudska stranka pripravlja strateške politične dokumente, ki bodo ustrezno naslovili ključna vprašanja in izzive prihodnosti držav članic EU. Pri enem izmed dokumentov z imenom: Evropa za vse – razvojno naravnana in pravična, je evropski poslanec dr. Milan Zver z amandmajem sooblikoval del besedila, povezanega z mobilnostjo delavcev na širokem trgu delovne sile EU.
S predlogom amandmaja, ki ga je dr. Milan Zver pripravil v tesnem sodelovanju z madžarsko stranko Fidesz Viktorja Orbana, se je zavzel za to, da EU ne bi reševala problemov na trgu dela z migracijami izven EU, ampak naj spodbuja reševanje tega problema z državljani EU, ki so običajno bolj kvalificirani kot tisti, ki prihajajo izven EU.

V Evropski ljudski stranki namreč obstaja zavedanje, da Evropa sodobnega časa potrebuje ambiciozno in v gospodarsko rast orientirano ekonomijo, ki bo sposobna ustvarjati delovna mesta in ohranjati visok standard življenja državljank in državljanov. Evropska ljudska stranka je prepričana, da mora dinamično gospodarstvo temeljiti ne le na številkah in statistikah temveč na talentih in inovativnosti ljudi. Ob tem se zavedamo aktualnih demografskih sprememb, kjer se prebivalstvo stara, gospodarstva različnih držav članic EU pa so vedno bolj odvisna od poklicev, ki zahtevajo visoko stopnjo usposobljenosti ter kompetenc posameznikov.

Ena izmed štirih svoboščin, ki jo Evropejkam in Evropejcem zagotavlja Evropska unija, je prost pretok delovne sile, pri čemer pa se je treba zavedati, da so v nekaterih državah sedemindvajseterice, stopnje brezposelnosti visoke, medtem ko v drugih strokovno usposobljene in visoko tehnološke delovne sile kronično primanjkuje. V luči tega dejstva, se je dr. Milan Zver, kot rečeno, zavzel, da je potrebno v prihodnje krepiti gibanje delovne sile znotraj držav Evropske unije. Dr. Zver pa ni naklonjen temu, kar je predvideval osnutek dokumenta Evropa za vse – razvojno naravnana in pravična, kjer naj bi se podpiralo imigracijsko politiko, ki bi bila usmerjena v pridobivanje točno določenih profilov poklicev izven Evropske unije.
Dr. Milan Zver izraža zadovoljstvo, da je predlog, na podlagi katerega bi se trg delovne sile znotraj EU krepil z izmenjavo kompetentnih in visoko usposobljenih državljank in državljanov Evropske unije in ne z imigranti, prejel tako široko podporo znotraj Evropske ljudske stranke.

Mogoče vam bo všeč