Več

Ekonomski pomen turizma v Sloveniji, Evropi in po svetu

Banka Slovenije je v preteklih dneh objavila vrednost izvoza potovanj za mesec januar 2018.  Rast januarja letos je v primerjavi z lanskim januarjem 2017 5,15-odstotna.

Slovenija
Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC) vsako leto objavi poročilo o ekonomskem pomenu turizma v posameznih državah. Po napovedih zadnjega poročila Slovenia Economic Impact 2018 naj bi se v letu 2018 skupni prispevek turizma v bruto domačem proizvodu (BDP) povečal za 6,2 odstotka glede na leto prej, ko je skupni prispevek predstavljal 11,9 odstotkov celotnega BDP.

Po ocenah WTTC se bo skupno število zaposlenih v turizmu v letu 2018 povečalo za 3,7 odstotka, kar predstavlja 105.000 delovnih mest.

Evropa
Skupni prispevek turizma v bruto domačem proizvodu (BDP) regije Evropa naj bi se  v letu 2018 povečal za 2,7 odstotka glede na leto 2017, ko je skupni prispevek predstavljal 9,9 odstotka celotnega BDP.

Po ocenah WTTC se bo skupno število zaposlenih v turizmu v Evropi v letu 2018 povečalo za 2,1 odstotka, kar je 37.403.500 delovnih mest.

Svet
Skupni prispevek turizma k svetovnemu bruto domačem proizvodu (BDP) naj bi se po napovedih poročila v letu 2018 povečal za 4,0 odstotka glede na leto 2017, ko je bil skupni prispevek 10,4 odstotka celotnega BDP.

Po ocenah WTTC se bo skupno število zaposlenih v turizmu na svetovni ravni v letu 2018 povečalo za 3,0 odstotka, kar je 322.666.000 delovnih mest.

Mednarodne primerjave
Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je v publikaciji EU Short Tourism Trends med drugim objavila tudi analizo prilivov iz naslova izvoza potovanj v 2016. Slovenija se s 3,9% rastjo (2016/2015) uvršča nad povprečje Evrope (+1%) in EU (+3%), manj uspešna pa je, ko gre za primerjavo s sosednjimi državami.

Vrednost izvoza potovanj
Objavljamo ekonomske podatke, ki jih zbira Banka Slovenije. Za turizem sta pomembni predvsem vrednosti uvoza in izvoza potovanj ter posledično njuna prispevka k slovenskemu gospodarstvu.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Več