Nekategorizirano

Dr. Milan Zver: Evropski svet v zvezi z migracijami predlaga korake v pravo smer

Evropski poslanci so na zasedanju v Strasbourgu razpravljali o sklepih z zasedanja Evropskega sveta, ki se je sestal 28. in 29. junija 2018 in na katerem so voditelji držav članic EU dosegli dogovor v povezavi s centri za obravnavo migrantov znotraj in zunaj Unije ter se soočili še z nekaterimi izzivi glede reševanja migracijskih vprašanj. Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta, je sicer junijski dogovor o platformah za izkrcavanje migrantov zunaj unije, s katerimi naj bi uničili poslovni model tihotapcev z migranti, označil kot »politični preboj«, a je ob tem še opozoril, da bo treba sprejete sklepe uveljaviti tudi na terenu.

Evropski poslanec dr. Milan Zver pa je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu ob razpravi o sklepih sveta dejal, da se pridružuje tisti večini poslancev, kolegov in kolegic, ki pozitivno ocenjujejo zaključke nedavnega Sveta. »In sicer predvsem zaradi prostovoljnosti, ki ga je dobil solidarnostni mehanizem, zaradi večje možnosti čim prejšnje vzpostavitve regionalnih centrov, tudi tranzitnih centrov, zaradi tega, ker ste bližje celovitemu pristopu za učinkovit nadzor nad mejami, tudi cilju uničiti poslovni model tihotapcev,« je izpostavil dr. Zver. Ob tem je poudaril tudi ohrabrujoč podatek, da naj bi leta 2020 že dobili 10 000 uradnikov – varnostnikov na zunanji meji Evropske unije.

Tudi na področju obrambe je Evropski svet po besedah dr. Zvera naredil korak naprej, pri čemer je poslanec izpostavil ukrepe za povečanje naložb v obrambo, pa tudi za usklajevanje naložbenih politik v oboroževalno industrijo. Evropski poslanec dr. Milan Zver pa je bil obenem tudi kritičen do tega, da so sprejeti sklepi vendarle premalo konkretni in »premalo operatibilni« ter da je glede reševanja migracijske problematike na ravni celotne EU ostalo še vedno ogromno odprtih vprašanj in pomislekov.

Mogoče vam bo všeč