Nekategorizirano

Dr. Milan Zver: Erasmus+ je med programi, ki so dosegli največje povečanje sredstev za prihodnje proračunsko obdobje

Pogajalci evropskega parlamenta, evropske komisije ter držav članic so včeraj dosegli preliminarni politični dogovor o financiranju EU med letoma 2021 in 2027. Celotni proračun je sicer skupaj z denarjem za okrevanje po pandemiji covida-19 vreden 1824,3 milijarde evrov.

Na doseženi dogovor se je odzval evropski poslanec dr. Milan Zver, ki je dejal, da kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+ ocenjuje, da je glede na trenutne ekonomske razmere dogovor iz vidika tega programa dober. “Čeprav si je Evropski parlament želel še večji znesek, je Erasmus+ med programi, ki so dosegli največje povečanje sredstev tako v primerjavi s trenutnim sedemletnim proračunom (MFF 2014-20) kot v primerjavi z julijskim dogovorom med državami članicami,” je poudaril evropski poslanec.

“Parlament je od julija do danes uspel celotni MFF povečati za okoli 15 milijard EUR in celi 2,2 milijardi od tega sta namenjeni za Erasmus+, krovni evropski program za izobraževanje, mlade, mobilnost in šport. Iz julijskega predloga 21,2 milijarde EUR smo znesek dvignili na 23,4 milijarde EUR, kar kaže tako na dobro taktiko pogajalcev EP za večletni finančni okvir (MFF), kot na dobro pogajalsko taktiko v pogovorih o samem programu Erasmus+, ki sem jih usmerjal kot stalni poročevalec. S toliko večjim proračunom za obdobje 2021-27 bomo lahko v program vključili veliko več mladih in starejših Evropejcev. Poudarek bo na tistih, ki se iz finančnih ali drugih razlogov v preteklosti v programu niso mogli udeležiti,” je navedel dr. Milan Zver.

Nenazadnje je pozdravil tudi dogovor o uvedbi novih lastnih virov ter o večji vlogi Evropskega parlamenta pri nadzoru porabe sklada za okrevanje (Next Generation EU), prav tako pa tudi povišanje sredstev za znanost, raziskave, zdravstvo, varovanje zunanjih meja in še nekatere druge evropske politike.

Mogoče vam bo všeč