Nezakoniti prehodi meje stop!(foto APP)
ilegalne migracijeNotranje zadevePolitikaV fokusu

Do kdaj takšen benevolenten in impotenten način Vlade Republike Slovenije do varovanja shengenske meje in nezakonitega prehajanja meje med Slovenijo in Hrvaško?

Poslanska skupina SDS zahteva sklic odbora za NZ: «Ukrepi za učinkovito zaščito schengenske meje ter ustavitev nezakonitega prehajanja meje med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo.

 

V poslanski skupini SDS  so zaskrbljeni  nad odnosom vlade do  nezakonitega  prehajanja schengenske meje, ki  predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo, pa tudi za druge države članice Evropske unije. Iz tega razloga bi morala  prav Vlada Republike Slovenije sprejeti učinkovite ukrepe za preprečitev nezakonitega prehajanja meje. Žal se dogaja  ravno nasprotno – odločitve vlade pod vodstvom dr. Roberta Goloba utemeljeno zbujajo skrb, da vlada ni sposobna zagotoviti varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije kot tudi ne učinkovite zaščite schengenske meje. Nesposobnost ki je zakamuflirana z humanitarnostjo in vseh prikladnih floskul in navidezni ljudskosti do kršiteljev.

Spomniti je treba samo  na nerazumno odločitev Vlade Republike Slovenije, da na meji z Republiko Hrvaško prične s postopkom odstranjevanja ograje. In to kljub dejstvu, da je zadnje mesece zaznati bistveno povečano število ilegalnih migracij. Navedena odločitev vlade za odstranitev ograje na meji z Republiko Hrvaško vsekakor ne prispeva k varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije kot tudi ne k učinkoviti zaščiti schengenske meje ter ustavitvi nezakonitega prehajanja meje z Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo.

Če samo karikiramo do konca bi lahko rekli da namesto table in oznake »Pazi državna meja-nezakoniti prehodi  so prepovedani so postavili nevidno pa vendarle zelo “sočutno” tablo ali kar oblaček na katerem piše: Welcome illegal migrants(Dobrodošli ilegalni migranti«

Statistike ilegalnih prehodov naših meja v prvih sedmih mesecih letošnjega leta so zaskrbljujoče. Trend števila ilegalnih prehodov meje strmo narašča, kažejo zadnji podatki sektorja mejne policije. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je Policija obravnavala 8.212 nezakonitih prehodov državne mej. Za primerjavo, v enakem obdobju lani so obravnavali 4.552 ilegalnih prehodov meje. V poročilu so med drugim opozorili tudi na problematiko zlorab ugodnega vizumskega režima vstopa v Srbijo, od koder ilegalni migranti nadaljujejo pot proti državam srednje Evrope.

Nezakonito prehajanje meja zato predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za druge države članice Evropske unije. Glede varnostnega izziva pri ilegalnih migracijah naj samo spomnimo na pretekle med seboj povezanih, teroristične napade v Bruslju, Parizu, Nici, Berlinu… . Večino teh dogodkov je spremljala novica, da so nekateri izmed storilcev tega zločina prišli po balkanski poti skupaj z migranti. To je še en razlog več, zaradi katerega mora imeti Vlada Republike Slovenije pripravljene ukrepe in rešitve za problematiko ilegalnih migracij, Državni zbor Republike Slovenije pa pravico in dolžnost, da se z njimi seznani. Pa še kašen drug razlog več se bo našel, kot na  primer ta, da bodo sosedje začeli sami postavljati učinkovite ovire na svojih mejah(Avstrija že od 2015 podaljšuje prisotnost vojske na svoji južni meji, Italijani bodo kmalu)zaradi »humanistično« naravnane vlade in brez-jajčnega  odnosa MNZ do očitnih nezakonitosti. Ovire bomo čutili vsi,  tudi slovenski državljani  bomo imeli težave pri prehodu  severne ali zahodne meje.

Pregled statističnih podatkov Policije, organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, kaže na to, da se je trend večanja števila ilegalnih migrantov iz Afganistana, Bangladeša in Pakistana nadaljeval tudi julija. Prav tako velja izpostaviti, da se med ilegalnimi migranti veča število državljanov držav, ki leta 2021 skoraj niso bili navedene na seznamu držav, od koder prihajajo migranti, in sicer: Indija, Nepal, Kuba, Borundi. Torej tretjih držav, kateri državljani ne potrebujejo vizuma za vstop v Srbijo. Del problematike pripisujemo zlorabam ugodnega vizumskega režima vstopa v Srbijo, od koder ilegalni migranti nadaljujejo pot naprej proti državam srednje Evrope.

 

 Ustavite podiranje mejne ograje. Je že sedaj prepozno!

Na problematiko novih valov migrantov opozarja tudi začasna izvršna direktorica agencije EU za mejno stražo Frontex Aija Kalnaja, ki pravi, da se mora Evropska unija pripraviti na nove valove migrantov, ki se bodo iz svojih držav prisiljeni izseliti zaradi prehranske krize, ki jo je še poglobila vojna v Ukrajini.

In če se to vse skupaj(se opravičujem izrazu) nagnete na tako malem prostoru kot je EU ob pričakovanju da bodo dobili vse, skorajda vse  kot tisti ki živimo tukaj, potem se lahko zgodi najslabše. Najslabše tudi zato ker se bo od domačih ljudi  pričakuje več, tudi takrat  ko nastopijo ekscesne situacije. Nezakonitosti prihoda plus toleranca do ekscesnosti ki bo slej kot prej nastopila nas pripelje do ugotovitve, da smo si prostovoljno nakopali težave pa še plačamo  da se to nadaljuje in dogaja nekaznovano.  Nobena humanost ne more biti pred humanostjo  in varnostjo lastnih ljudi in  državljanov.

 

V avstrijskem parlamentu je dober mesec nazaj potekala razprava o varovanju avstrijskih meja. Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla na vrhuncu migrantske krize leta 2015 in ga ves čas podaljšuje. Nazadnje so ga sredi maja podaljšali še za pol leta, med razlogi pa navedli tudi vojno v Ukrajini. Gerhard Karner, notranji minister Avstrije, je v parlamentu izjavil, da ne vidi nobenih težav s strani sosednih držav, razen s Slovenijo. Odstranjevanje ograj na meji s Hrvaško je označil kot nepremišljen korak in dodal, da bodo »odločno vračali vse nazaj v Slovenijo in od 1. julija ponovno uvedli ustrezen nadzor.«

Mediji sicer poročajo, da policija zaradi povečanja števila ilegalnih migrantov ne zaznava povečane problematike splošne kriminalitete, a poročila prebivalcev s področij, kjer se giblje največ migrantov (obmejne občine) kažejo, da ima vedno več ilegalnih migrantov tudi orožje. Kar je še dodaten razlog za skrb in nujnost primernega ukrepanja za zagotavljanje varnosti državljank in državljanov.

Ob navedenem velja spomniti tudi na to, da je nekdanja ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar septembra 2018 opozorila, da migranti množično zlorabljajo pravico do azila in da jim pri tem pomagajo tudi nevladne organizacije, ki jih financira vlada in ki politično v glavnem sodijo na levo. V veliki večini migranti zaprosijo za zaščito, čeprav je jasno, da ne izpolnjujejo pogojev zanjo, da bi lahko pobegnili proti zahodu. Nevladne organizacije jim pri tem pomagajo. Njihov cilj je sicer pomagati pomoči potrebnim. Stroški pravnih, prevajalskih in drugih  postopkov, ki so posledica serijskih goljufij, bremenijo državni proračun.

Zato se nam zdi še toliko bolj zaskrbljujoče, da je mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve objavila informacijo o migracijah, v katerih enači legalne in ilegalne migracije – torej legalne, ekonomske migrante, ki iz drugih držav z dokumenti prihajajo v Slovenijo na delo, šolanje … z ilegalnimi migranti, ki nezakonito, izven mejnih prehodov vstopajo v državo, kar je kaznivo dejanje.

Prav tako velja spomniti, da poteza vlade glede odstranitve varnostne ograje na meji ni ostala neopažena v Evropski uniji. Avstrija opozarja, da se povečuje število ilegalnih migrantov, ki prihajajo iz Slovenije, in sicer prav zaradi slabega varovanja schengenske meje in nerazumnega odstranjevanja varnostne ograje. Ob tem se sprašujemo, ali drži informacija, da namerava Avstrija vložiti protest pri Evropski uniji zaradi nerazumnega ravnanja Vlade Republike Slovenije v zvezi z ilegalnimi migracijami v zadnjem času? Prav tako, ali so pred odločitvijo Vlade Republike Slovenije glede odstranitve ograje potekali kakršnikoli pogovori s sosednjimi državami.

 

 

Korenite demografske spremembe in počasen propad zahodne civilizacije.                              (foto: Matic Štojs Lomovšek)

V luči navedenega od Vlade Republike Slovenije se pričakuje bolj odločno ukrepanje za varovanje schengenske meje in posledično zagotavljanje varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije.  Kar je in mora biti ter ostati primarno.

 

Prav zato po končani razpravi na omenjenem odboru pričakujejo da:

-Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve sta dolžna nemudoma sprejeti in izvajati ukrepe za zagotovitev varnosti prebivalcev Republike Slovenije in ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovito varovanje schengenske meje ter preprečili nezakonite prehode.

-Ministrstvo za notranje zadeve naj nemudoma ustavi vse aktivnosti povezane z odstranjevanjem ograje na meji z Republiko Hrvaško, sredstva in kadre, ki so bili predvideni za ta namen, pa preusmeri v učinkovito varovanje schengenske meje ter preprečevanje nezakonitih prehodov meje.

-O ukrepih iz 1. in 2. točke sta Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve dolžna poročati Državnemu zboru v roku 3 mesecev od sprejema sklepov.

 Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo opozarja Vlado Republike Slovenije, da je pomoč pri nezakonitem vdoru na ozemlje Republike Slovenije kaznivo dejanje ter da so organi odkrivanja in pregona dolžni ukrepati skladno z zakonom v vseh tovrstnih primerih, ki so dokumentirani v zapisnikih iz zaslišanj ilegalnih migrantov oziroma na druge ustrezne načine.

 

V kolikor ne pride do ustavitve odstranjevana ograje se  da sklepati,  da ta vlada in njeno  notranje ministrstvo  delujeta protizakonito, protiustavno, zoper varnost lastnih državljanov in protievropsko.

 Dejanja bodo potrebna, ne danes, jutri, ampak včeraj. Prava, pravilna in pravšnja!

Vane T. Costa

Vir: sds&vtc

 

Mogoče vam bo všeč