Nekategorizirano

Cerar in Židan! Do kdaj bosta protizakonito sedela na dveh stolih?

Morda v Butalah, zagotovo pa v Sloveniji lahko ista oseba zaseda funkcijo v izvršilni in zakonodajni veji oblasti. Gre seveda za Mira Cerarja SMC in Dejana Židana SD, nekdanjega predsednika vlade in podpredsednika, ki je še vodil resor za kmetijstvo. S Cerarjevim odstopom bi lahko vlada opravljala le tekoče posle in to samo do 22. junija, ko se je konstituiral nov sklic Državnega zbora. S tistim trenutkom, ko sta bila potrjena njuna mandata državnozborskih poslancev, bi morala Cerar in Židan dati slovo tekočim poslom odhajajoče vlade. Tako je zapisano v Ustavi in Zakonu o poslancih v 10. členu. Ker npa ni prvič,  da se Cerar in Židan požvižgata na ustavo in zakone, še naprej hkrati sedita na dveh stolih, zakonodajnem v DZ in izvršilnem, in ob to dejstvo se praktično nihče ne obregne, še najmanj dominantni mediji, ki so se fokusirali le na rušenje slehernega poskusa Janeza Janše za konstruktiven dialog s potencialnimi koalicijskimi partnerji na sredini in levici, in “bildanju” levega strankarskega šestorčka okoli Marjana Šarca LMŠ. 

Zato so po mnenju Gašperja Ferjana vse seje vlade, ki opravlja tekoče posle in njeni sklepi nični. Ničen je tudi sklep o vložitvi tožbe zoper Republiko Hrvaško, ugotavlja Gašper Ferjan in javno sprašuje Mira Cerarja in Dejana Židana, kako dolgo bosta še kršila zakonodajo. Posredno tudi vprašanje PRS, KPK o navedenih nezakonitostih.

Odprto pismo Gašperja Ferjana Miru Cerarju in Dejanu Židanu objavljamo v celoti:

Od 22.6.2018 dalje Vlade Mira Cerarja ni več zaradi nezdružljivosti funkcij poslanca z delom v drugih državnih organih = vladaRS
 
GAŠPER FERJAN·SOBOTA, 14. JULIJ 2018 
Kako izjemno nizko pravno kulturo ima Republika Slovenija, priča tudi dejstvo, da vlada RS pod vodstvom Mira Cerarja deluje še naprej tudi dne 13.7.2018 in s tem zavestno in hote krši zakon o poslancih v 10. in 11. členu.
Glej ta zakonski člen, ki obvezuje tudi Vlado RS k spoštovanju. Ker Vlada RS kljub temu nadaljuje z delom brez pravne podlage, saj ista oseba ne more nastopati kot zakonodajalec in kot izvrševalec teh zakonov zaradi načela delitve oblasti in načela nezdružljivosti poslanske funkcije, so brez pravne podlage oz. nična tudi vsa ravnanja oseb, ki jim je na podlagi 11. člena prenehala funkcija
predsednika vlade RS g. Miru Cerarju in
kmetijskemu ministru g. Dejanu Židanu
ter zaradi prenehanj funkcij prejšnjih dveh ob potrditvi poslanskim mandatov tudi g. Karlu Erjavcu, saj sam pač ne more predstavljati več koalicije vladnih strank brez drugih dveh prvakov strank.

NIČNE SEJE VLADE RS OD POTRDITVE POSLANSKIH MANDATOV DALJE
13.7.18 Seje vlade 184. redna seja Vlade RS, dne 13. julija 2018 1. Predlog zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman 2. Predlog uredbe o…
11.7.18 Seje vlade 258. dopisna seja Vlade RS, dne 11. julija 2018 1. Predlog uredbe o pristojbinah Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko Gradivo 2. Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida Gradivo 3….
6.7.18 Seje vlade 257. dopisna seja Vlade RS, dne 6. julija 2018 1. Dopolnjena izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja na Vrhu Zahodni Balkan 2018 10. julija 2018 v Londonu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve
6.7.18 Seje vlade 256. dopisna seja Vlade RS, dne 5. julija 2018 1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor 2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000), Predlagateljica: ministrica…
5.7.18 Seje vlade 183. redna seja Vlade RS, dne 5. julija 2018 I. LISTA A 1.1. Predlog kontingentnega načrta Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito ter izvajanja postopkov mednarodne zaščite,…
2.7.18 Seje vlade 255. dopisna seja Vlade RS, dne 2. julija 2018 1. Predlog zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za Slovensko vojsko Gradivo
29.6.18 Seje vlade 254. dopisna seja Vlade RS, dne 29. junija 2018 1. Predlog odločitve o organizaciji pogreba z vojaškimi častmi za preminulo Štefanijo Ano Drolc
28.6.18 Seje vlade 253. dopisna seja Vlade RS, dne 28. junija 2018 1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi – nujni postopek Gradivo 3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo
27.6.18 Seje vlade 252. dopisna seja Vlade RS, dne 27. junija 2018 1. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 Gradivo 2. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za odvzem podzemne vode iz vodnega vira…
NIČNA SO TUDI VSA DRUGA RAVNANJA, KI ZAHTEVAJO DELUJOČO VLADO
Npr. vložitev tožbe zoper RH.
O prenehanju funkcije predsednika vlade, ministra Židana in posledično še Karla Erjavca se je obvestilo DZ RS, Urad Predsednika, KPK, ki naj proučijo navedene nezakonitosti tudi z vidika morebitne odgovornosti za kršitve tega zakonskega člena.
Izvedeli smo tudi, da si omenjena člana “vlade v odhodu” Cerar in Židan kakor ne izplačujeta zakonsko določenih plačil, medtem ko seveda prejemata poslanski plači. Ne glede na to, če se to potrdi, to ne izključuje zlasti imenovanih odgovornosti za nezakonito uzurpiranje državnega aparata brez zakonske osnove.
G. bivši premier Miro Cerar, vprašal bi vas, kdaj mislite dejansko odstopiti od oblasti oz. prenehati opravljati druge javne funkcije razen poslanske v skladu z integriteto, odgovornostjo, zakonom?
G. bivši minister Dejan Židal, vprašal bi vas, kdaj nameravati prenehati opravljati druge javne funkcije razen poslanske v skladu z integriteto, odgovornostjo, zakonom?
HVALA ZA VAJINA MOREBITNA ODGOVORA AKTIVNEMU DRŽAVLJANU.
Lep pozdrav,
Gašper Ferjan

Mogoče vam bo všeč