Več

Cena zelenjave in sadja za kos ?!

V trgovniah lahko najdete tudi solato, katere cena je bila izražena na kos. Na polici sta bili dve, ena je bila očitno večja od druge.

Zanimala me je razlika v teži, zato sem ju stehtal. Manjša je tehtala približno 250 gramov, večja skoraj 500. To pomeni, da je bila manjša skoraj dvakrat dražja kot večja, če izračunamo ceno na kilogram.

Že nekaj časa opažamo, da trgovci vse več sadja, solate in druge zelenjave prodajajo na kos. Zanima vas, ali je to zakonsko sprejemljivo?

Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev, ki je sprejet na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), določa le način označevanja prodajnih cen in cen za enoto izdelkov, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom.

Tako pravilnik določa, da mora biti cena izdelka označena na izdelku ali na enega od naslednjih načinov, vendar tako, da je ni mogoče zamenjati s ceno drugega blaga: na polici, kjer je izdelek nameščen (pred, pod ali nad izdelkom z imenom izdelka), na izvirni embalaži izdelka, v obliki cenika, v katalogu ali na drug ustrezen način. Cena mora biti označena nedvoumno, lahko prepoznavno, čitljivo in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.

Ker živimo v tako imenovanem tržnem gospodarstvu, je oblikovanje cen oziroma cenovna politika odgovornost trgovcev. Če je bilo jasno označeno, da je cena na kos, potem kršitve ni bilo.

Članek je bil v izvirni obliki objavljen na strani Zveze potrošnikov Slovenije.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Več