Več

Znamka – sodobno oblikovanje porcelana

Pošta Slovenije je izdala novo znamko – sodobno oblikovanje porcelana.

Čudovita prosojnost porcelanskih izdelkov Nike Stupica Med sodobnimi rokodelci in rokodelkami ima posebno mesto tudi Nika Stupica iz Ljubljane, ki
ustvarja izjemne uporabne in dekorativne izdelke iz porcelana z blagovno znamko Kaolin.

Že ob sami besedi porcelan se takoj nekoliko zresnimo, saj po navadi pomislimo na njegovo le navidezno krhkost, hkrati pa se navdušimo nad mojstrstvom izjemnega oblikovanja, tako v tehnološkem kot likovnem smislu.
Delo s porcelanom je izjemno zahtevno in tudi Nika Stupica je morala prehoditi številne ovire, da zdaj lahko ustvarja izjemne izdelke z značilno prosojnostjo, kar pomeni, da je osvojila zahtevne tehnologije izdelovanja kar najbolj tankega porcelana. Seveda je obvladovanje zahtevne tehnologije le del njenega ustvarjalnega procesa, ki predvsem o mogoča izjemne izrazne možnosti, torej oblikovalsko likovno ustvarjalnost.

Poleg prosojnosti je svojevrsten oblikovalski izziv tudi porcelanska belina, vendar je Nika Stupica v ustvarjalnem procesu razvila tudi nekatere prosojne
barve, ki ji omogočajo izdelavo zaključenih kolekcij.


Oblike porcelanskih izdelkov, ki jih žge na končni temperaturi 1.280 °C, so izrazito čiste, neobremenjene z nepotrebnimi podrobnostmi. Na te temeljne, čiste oblike zelo premišljeno dodaja razne pikčaste ali črtne ˝grafizme˝. Vendar le do stopnje, ki omogoča ravno pravšnjo simbiozo med temeljno obliko in dodano risbo. Izjemno tehnološko in oblikovalsko odličnost porcelanskih izdelkov Nike Stupica potrjujejo tudi priznanja in naročila iz tujine.

prof. dr. Janez Bogataj

Poleg znamke je bil izdan žig ter ovitek prvega dne.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Več