Nekategorizirano

Celjski dijaki na Festivalu športa in kulture v Ščjolkovem v Ruski federaciji

Urbani distrikt Ščjolkovo leži 25 km SV od Moskve. Združuje 8 občin in ima okoli 120.000 prebivalcev ter je po velikosti 9. v Moskovski regiji. Sodi med ekonomsko najbolj razvita območja v regiji. Prevladuje kemična, kemično-farmacevtska, tekstilna, lesna, kovinsko- predelovalna in živilska industrija. Predel občinskega območja je tudi Zvezdno mesto, kjer se še danes urijo astronavti mednarodni vesoljskih postaj. Območje je bilo od nastanka zaprto za javnost, v 90-ih letih pa so ga odprli za oglede.

Rusko mesto Ščjolkovo je ob leta 2017 uradno pobrateno s Celjem. Sodelovanje med mestoma – predvsem med mladimi – pa traja že nekaj časa. Četrtega Festivala športa in kulture se je tokrat udeležilo približno 300 udeležencev, med njimi tudi dijaki I. gimnazije v Celju in Gimnazije Celje Center, ki so se odlično odrezali. Dijake je spremljala tudi delegacija Mestne občine Celje.

  

Letošnji festival , kot pravijo udeleženci , je  bil  nekaj posebnega, saj so z njim počastili tudi 90-letnico moskovske regije. Dijaki  iz  I. gimnazije Celje in Gimnazije Celje Center so bili zelo uspešni na športnem in kulturnem področju. Že drugič so zmagali v vleki vrvi, posebej navdušili pa so s petjem pesmi Slovenija, od kod lepote tvoje in ruske Katjuše.

Celjska delegacija, ki sta jo vodila podžupan Vladimir Ljubek in predsednik Komisije za mednarodne odnose Srečko Erjavec, je bila nasploh v Rusiji spet zelo lepo sprejeta, saj so vezi s Celjem med najbolj razvitimi, kot je povedal načelnik Urbanega distrikta  Ščjolkovo Sergey Gorelov.

Celje in Ščjolkovo sta listino o prijateljstvu in sodelovanju podpisala v letih 2016 in 2017. S podpisom sporazuma o pobratenju sta se mesti zavezali h krepitvi sodelovanja in prijateljstva med mestoma, k izmenjavi informacij in krepitvi sodelovanja na področjih kulture, izobraževanja, športa in razvoja gospodarskih odnosov. Mesti podpirata izmenjavo različnih delegacij z namenom seznanjanja s kulturno dediščino, tradicionalnimi vrednotami in stanjem na različnih področjih, pomembnih za sodelovanje. Sodelovanje temelji predvsem na mladih in njihovih izmenjavah (šole, folklora, pevski zbori). Celje vsako leto povabi mlade iz Ščjolkova, da konec avgusta obiščejo Celje in Baško.

Celje kot mesto pa tudi sama komisija za mednarodne odnose pri  Mestnem svetu Mestni občini Celje kateri član je sam tudi pisec teh vrst, dela in deluje tako da podpisuje pogodbe o sodelovanju  z  mesti, območji ali regijami posameznih držav tako da je to uravnovešeno ter da temelji na obojestranskem interesu.  Kar je še bolj pomembno , je to  da so vsa sodelovanja zasnovana tako  da so lahko efektivna, raznovrstna in bogata v vsakem pogledu.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč