Nekategorizirano

Celje: Za mestnim svetom prvo branje proračuna MO Celje ali napihovanje političnih mišic nekaterih strank

Mestni svet Mestne občine Celje se je včeraj sestal na 3. redni seji.  Pretežni del  časa so namenili prvemu branju proračuna, ki je bil med svetniki dobro sprejet. V oči bode predvsem da so določeni svetniki in svetnice iz strank  leve provinience  in levo sedečih v Mesnem svetu, razpravo  izkoristili za zvrhano dozo populizma ali nadaljevanje volilne kampanje za govorniškim pultom.

Sem sodijo določeni socialni transferji, za katere ni kritja in so v  pristojnosti resormih ministrstev  ali pa so določeni viri  iz pristojnosti mesta bili slabo izkoriščeni zaradi neinventivnosti manjših lokalnih enot. S tem da se to »bildanje« političnih mišic tukaj končuje. Znano je namreč, da se skoraj sedemdeset odstotkov  mestnega proračuna porabi za zavezujoče transferje,  preostali del pa je v okvirjih  investicijske naravnanosti.  Določene postavke se sicer dajo korigirati, seveda  v obsegu, ki je možen in ne vedno kot se pričakuje.
Na začetku same seje  je župan Bojan Šrot še obrazložil stališče Mestnega sveta do odločitve upravnega sodišča v zvezi s pritožbo Odprtega Celja. Mestni svet  je Odprtemu Celju poslal le obvestilo o zavrnitvi pritožbe, to pa ni vsebovalo tudi obvezne sestavine upravne odločbe kot so: uvod, izrek in obrazložitev, zato  mora pritožbo obravnavati še enkrat. To bo narejeno znotraj zakonsko določenih rokih.

Na samo seji so bili prisotni predstavniki Delavske ulice iz Celja, ki meji na podjetje EMO Orodjarna. Prebivalci Delavske  16 in 18 se tožijo nad čezmernim hrupom  strojev in samih naprav v EMO Orodjarna kot njihovega mejaša ter  da to ogroža  njihove  kvaliteto bivanja in osnovne  funkcije razpolaganja z premoženjem. Prihajalo naj bi do razpok zaradi vibracij, ki jih povzročajo določeni sklopi delujočih strojev.  Zadeva okrog tega je aktualizirana po letu 2010. Stanovalci imajo razna mnenja  s strani različnih institucij, med njimi tudi varuhinje  človekovih pravic.  Tukaj sta  prisotna dva aspekta. Eden  človeški  in je razumljiv in dojemljiv, drugi  je ekonomski in je povezan  z lastništvom stanovanj  s strani prebivalcev Delavske 16 in 18  na eni strani  in EMO Orodjarne  na drugi strani. Tukaj je relacija jasna kdo s kom. Občina in njene službe so kvečjemu benevolentni mediator. Vsem  je jasno da občina kot taka želi  primerno rešitev za svoje  prebivalce, vendar v tistem delu, ki je v njeni pristojnosti.  Mestni svetniki  so prisluhnili njihovemu  videnju težav preko predstavnika  stanovalcev gospoda Štefana Plavčaka.

Del seje  je bil namenjen tudi imenovanju novih članov v svete  zavodov kjer se občina pojavlja ustanovitelj ali na drugačen način prisotna  z svojimi predstavniki.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč