Nekategorizirano

Celje: Volilne obljube meso postajajo – več projektov v fazi realizacije

V torek je bilo objavljeno javno naročilo za izvajalca del v projektu Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. Rok za oddajo ponudb je 29. julij, z deli pa bo izbrani izvajalec začel jeseni.

Sam projekt predvideva izgradnjo severne vezne ceste v dolžini 493,5 m in preureditev obstoječe Ceste na Ostrožno v dolžini 212,3 m z izgradnjo krožišča. Obenem je po trasi obeh odsekov predvidena ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce ter vzpostavitev mestnega potniškega prometa z dvema avtobusnima postajališčema. Urejeni bodo tudi odvodnjavanje, javna razsvetljava, plinovod, telekomunikacijsko omrežje in urbana zasaditev.   V sklopu tega se predvideva tudi zamenjava mostu na cesti v Lokrovec. Ocena celotne vrednosti projekta znaša skoraj 2 milijona EUR, računamo pa na uspešno prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev iz evropskega Kohezijskega sklada.

Severna vezna cesta je ključnega pomena za doseganje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje pritiska prometa proti centru mesta s povezovanjem sosednjih stanovanjskih sosesk in stanovanjskih sosesk z nakupovalnimi središči. Na tem območju je predvidena tudi izgradnja stanovanjske soseske DN 10, zato je ustrezna prometna infrastruktura še toliko bolj pomembna. Predvidena vezna cesta  bo sprememba na bolje za prenekaterega občana, nekaterem pa bo očitno izboljšala kvaliteto bivanja ter povezanosti in povezljivosti z preostalimi deli mesta.

Pred objavo javnega naročila za izvajalca del smo izvedli še dodatne geomehanske raziskave tal zaradi preučitve pogrezanja in za namen kasnejše utrditve terena.

Poleg te navedene  investicije oziroma izgradnje so fazi zaključevanja projektne dokumentacije in na jesen tudi  izvedbeni del pločnika oziroma hodne vezne površine za pešce med Šmarjeto in Škofjo vasjo in na prej do osrčja naselja Škofja vas.

Nedolgo tega smo v Celjski javnosti izvedeli, da se premika tudi glede visečega mostu med Celjskim gradom in Miklavškim hribom. Sprva se je zdelo da je to kosmata šala ali nerealna obljuba, vendar vse kaže, da bo tukaj vse prej drugega kot šala. Zato  se treba truditi v nasprotno obrniti razmišljanje  ter  poleg vedeti   je potrebno  videti  kako se bodo stvari odvijale. Zagotovo pa bo intenzivna jesen v stvareh, rečeh, početjih in izvedbenih del projektov, ki bi naj izboljšali življenje Celjank in Celjanov.  Za premisliti je tudi  to kdo je kaj obljubljal v predvolilnem času ter predvideval pričakoval, načrtoval in se zavzemal na začetku mandata trenutne sestave Mestnega sveta.

Pri nekaterih  kaže kar konkretno, nekje malo manj  drugod pa še to ne. Poletne počitnice kot začasno slovo intenzivnejšega dela  v mestni hiši demokracije pomenijo čas za premislek  in naravnavanje k drugačnemu tečaju plovbe, prilagojenemu potrebam svojih volivcev in občanov. Nekateri bodo pluli naprej brez korekcije, ostali pa po presoji, nekje pa je prav da se zgodi pravočasni zasuk k učinkovitejši plovbi.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč