Nekategorizirano

Celje: »V času COVID 19 drugi prizidek Šolskega centra Celje predčasno končan«

V teh dneh so priča poteku opremljanja novega, že drugega prizidka k matičnemu objektu k Šolskem centru Celje. Izgradnja 700 kvadratnih metrov stavbe je trajala 7 mesecev in se je zaključila pred rokom. Objekt je stal približno milijon evrov, v njem pa so prostor našle predvsem specializirane učilnice. Po načrtih bodo dijaki s poukom v njih začeli 1. septembra 2020. Morda pa že prej, v kolikor bodo po 1. juniju potrebovali dodatne prostore za izpeljavo mature.

 Za izgradnjo prizidka je Šolski center Celje  že leta 2015 odkupil 3 tisoč m2 sosednjih zemljišč na lokaciji Pot na Lavo. Odstranitev objektov in pridobivanje dovoljenj je trajalo dve leti, novembra 2019 pa so stekla gradbena dela.

V prizidku  so že pripravljene 4 specializirane učilnice,  prav tako prostori za laboratorijske vaje in praktični pouk, fitnes in večnamenska dvorana.

»Vrednost izdelave projekta, gradnje, prispevkov in nadzora so znašali celo nekoliko manj od pričakovanj, to je približno 900 tisoč evrov,« je povedal direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla.  170 tisočakov je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostanek so sredstva zavoda.

Prizidek zaradi koronavirusa morda v uporabi predčasno

Vseh 6 šol šolskega centra na treh lokacijah je sicer včeraj, v omejenem obsegu, znova odprlo svoja vrata. Namesto skoraj 3 tisoč dijakov jih bo v naslednjih dneh šolski prag prestopilo približno 800. Z rednim delom začenjajo tudi študenti višješolskih programov in udeleženci izobraževanja odraslih. Čeprav so začetek pouka v novih učilnicah načrtovali z novim šolskim letom, bodo morda v uporabi že prej in sicer »če bi bilo potrebno, bi lahko v tem objektu izpeljali tudi priprave in izvedli maturo. Za to se bomo verjetno odločili, če se bodo 1. junija v šolo vrnili tudi ostali dijaki.«  je dejal direktor ŠC Celje

Vodstvo zavoda sicer ocenjuje, da je delo na daljavo v času razglašene epidemije potekalo brez težav, tudi zaradi visoke stopnje motivacije strokovnih delavcev. Na daljavo je nemoteno potekalo tudi višješolsko izobraževanje, izobraževanje ob delu in vsi projekti Evropskega socialnega sklada.

Delovanje(oziroma nedelovanje) določenih dejavnosti , v tem primeru izvajalci del, so prispevali  k temu da se je zaključek resnično zgodilo dosti prej. Bog ne daj da si to želimo da se kdaj koli še zgodi da bi imeli stanje  ko bo vse drugo obstalo, se zanašali na stanja kot smo ga imeli v preteklih mesecih.

 Le da bo  koristno za bodoče generacije v vseh ozirih!

 

Mogoče vam bo všeč