Nekategorizirano

Celje: Tudi z odgovornim ravnanjem do znanja: Šolski center Celje brez okuženih dijakov, začetek pouka na daljavo

Da za ta pandemičen čas s korona virusom noben ukrep ni pravočasen, oziroma ni sočasen s pojavom, nam je znano. Tudi zaradi načina, kako se pojavi. »Tiho« in neslišno zaide vsepovsod, še posebej tam, kjer so sočasne interakcije stikov in kontaktov na različnih nivojih. Šole so eno od teh sredin.

Kot se je dalo izvedeti iz njihovega obvestila za širšo javnost, na Šolskem centru Celje trenutno nimamjo dijakov,  ki bi bili okuženi s korona virusom. Zaradi posameznih karanten dijakov in učiteljev, ki so bili v stiku z okuženimi, so  že vpeljali hibridno poučevanje: del učiteljev in dijakov je prisotnih v razredu, preostali delajo preko videokonferenc od doma. Vsi učitelji imajo svoje računalnike, zainteresirani so z novim šolskim letom za poučevanje dobili tudi grafične tablice. Ponosni smo na vse dijake in zaposlene, ki z odgovornim ravnanjem skrbijo za svoje zdravje in zdravje drugih.  Le čim več takšnih razumevajočih in prav dojemajočih.

 

Bistvena dobra priprava na začetek šolskega leta

Na organizacijo izvajanja pouka so se avgusta z učiteljskimi zbori veliko pripravljali. Že takrat so pripravili  natančen protokol izvedbe pouka (splošni higienski ukrepi, zdravstveno stanje dijakov, obiskovanje pouka, zaščitna oprema, ukrepanje v primeru obolenja s sumom na COVID-19 ) in podrobne smernice za izvedbo pouka na daljavo v primeru okužbe, karantene posameznega oddelka in karantene učitelja ali več učiteljev.

Učiteljski zbori so imeli dodatna izobraževanja s področja IKT, posodobili smo njihove prenosne računalnike (že nekaj let imajo vsi službene prenosnike), za večino učiteljev kupili tudi grafične tablice… Z dokumenti, zahtevami in ukrepi smo dijake in starše seznanili po e-komunikaciji že pred pričetkom pouka, podrobneje pa v prvih šolskih urah in na roditeljskih sestankih.

Vstop zunanjih obiskovalcev je omejen na napovedana srečanja, večina govorilnih ur s starši poteka na daljavo preko aplikacij, elektronske pošte ali telefona.

Redno razkuževanje močno povečujejo stroške zavoda.

 Kjer je bilo le mogoče, so vse šole zavoda spremenile urnike v smeri domicilnih učilnic. Pouk med drugim poteka tudi v laboratorijih, delavnicah in telovadnicah. Po vsaki menjavi dijakov učilnice, delavnice in garderobe obvezno razkužujejo, kar je povezano z znatnimi materialnimi sredstvi in povečano obremenjenostjo tehnične službe.

Pomirjujoče in razumevajoče so besede direktorja ŠC Celje, Igorja Dosedle ki pravi da: »Dijaki so zgledno sprejeli nošenje mask. Učiteljem ni enostavno poučevati z maskami, a smo zmogli tudi to. Trenutno med 3 tisoč dijaki nimajo okuženega dijaka, nekaj jih je v karanteni zaradi stikov  z okuženimi. Pri zaposlenih imajo trenutno 2 okužena od 310 zaposlenih, tako da je manjko praktično enak izpadu v jesenskih mesecih preteklih šolskih let

Učitelje »pripeljali« v učilnice

Nadomeščanja izvajamo kot do zdaj. Učitelje, ki so v karanteni, smo »pripeljali« v učilnice s pomočjo IKT tehnologije, ki pa ima seveda svoje omejitve. Vpeljali smo hibriden način poučevanja, ko je učitelj in del dijakov v razredu, preostali del pa dela na daljavo. Skladno s sinočnjo napovedjo vlade RS bomo od ponedeljka pouk izvajali na daljavo.

Če bo odsotnosti več in dlje, se bodo prilagodili, pravijo.

Sistem se na neki točki lahko zlomi in takrat žal ne bomo mogli več zagotavljati celotne šolske ponudbe, kljub temu pa bomo poskušali narediti največ, kar bomo lahko v dani situaciji. Ravnamo skladno z navodili NIJZ in MIZŠ. Za enkrat upajo, da bodo lahko nadaljevali z delom v šoli, saj le-to zagotavlja doseganje več kot le minimalnih standardov.

Spremembe in prilagajanja so postale stalnice današnjega življenja, vsi pa upamo, da bomo čim prej uspešno prebrodili to »korona krizo«. Ob tem je treba poudariti da bo ta kriza, ki je vsesplošna in se je zažrla v vse pore družbe, prinesla spoznanje o novih mejnikih  pri procesih prilagajanja družbe na okoliščine,  ki sprva prinesejo nemir in negotovost, kasneje pa pokažejo česa smo zmožni.

Bodimo tisti, ki znamo in zmoremo premagovati tako hude stvari in okoliščine, ki jih prinese ta globalni virus.

Le stopiti je treba skupaj in ostati zdrav in priseben. Kdor to premore,  zmore največ!

 

Vane T. Costa 

Foto. Andraž Pušnik

Mogoče vam bo všeč