Nekategorizirano

Celje: »Predzadnji korak k vzpostavitvi mestnega javnega potniškega prometa se je zgodil danes »

Kmalu bo. Vzpostavitev javnega potniškega prometa v Celju. Eno predzadnjih dejanj v sosledju početij, ki nas bodo pripeljali do tega,  je bila tudi današnja manjša otvoritvena  slovesnost v Celju.  Predana je bila v uporabo Polnilna postaja na stisnjen zemeljski plin.

Mestna občina Celje v okviru Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje izvaja ukrepe, ki vplivajo na zmanjševanje onesnaženosti zraka z delci PM10 in drugimi izpusti. Glavni cilj postavitve postaje na stisnjen zemeljski plin (angl. compressed natural gas – CNG) je vzpostavitev infrastrukture za alternativno pogonsko gorivo. Javno oskrbovalno mesto za CNG je dostopno tako za vozila v javnem potniškem prometu kot tudi za ostale uporabnike, ki imajo vozilo na tovrsten pogon. Polnilnica v Celju je ena izmed petih v Sloveniji. Ostale se nahajajo v Mariboru, na Jesenicah in dve v Ljubljani. Vse polnilnice so namenjene osebnim, tovornim vozilom ter avtobusom. Investitor projekta je Mestna občina Celje.  Vrednost investicije: 795.093 EUR (brez DDV).

Zadnji štirinajst  je potekal natečaj za  ime flote  avtobusov, ki bo opravljala Celjski javni potniški promet. Na natečaju je zmagala gospa Jasna Navodnik. Odslej se bodo Celjanke in Celjani vozili  z avtobusi ki bodo imeli naziv CELEBUS. Za vzpostavitev same infrastrukture, nakupa 10 avtobusov, programske zasnove  za funkcioniranje  sistema, za obnovo starih ter  zgraditev novih postajališč,  je bilo potrebno skoraj 3. mio EUR. Ne gre spregledati še nepovratna evropska sredstva in  države. 

»Želimo da ta javni potniški promet zaživi, da  ga občani čim bolj uporabljajo s tem lahko prispevajo k razbremenitvi mestnega središča obenem pa zrak ostaja ali pa postaja čistejši. Ne gre zanemariti tudi socialni in družabni moment.  To je naš cilj in namen«, je dejal Bojan Šrot, župan Mesne občine Celje.  Po  končani otvoritveni slovesnosti sta dva od desetih novih mestnih avtobusov odpeljalo prve potnike  na krožno vožnjo. S tem se je na simbolni ravni  začel Celjski JPP. V času od 27. januarja do 02. februarja  bo vožnja zastonj, od tam naprej pa po zelo ugodnih  subvencioniranih  cenah.

Javnemu potniškemu prometu v Celju želimo da služi namenu, občanom pa čim več prijetnih zabavnih in koristnih voženj z Celjskim javnim potniškim prometom.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč