Nekategorizirano

Romana Tomc: Avstrija na zagovor zaradi indeksacije družinskih prejemkov

V Sloveniji naj bi bilo po nekaterih ocenah kar 20 tisoč delavcev migrantov, ki se dnevno vozijo na delo v sosednjo Avstrijo. Čeprav so se čez mejo podali tudi zaradi boljšega kruha, jim situacijo z dvojno obdavčitvijo otežuje Slovenija, z novim letom pa jih je dodatno prizadela še nova avstrijska indeksacija družinskih prejemkov in davčnih olajšav.

Evropska poslanka Romana Tomc je danes v sporočilu za javnost zapisala, da se je Evropska komisija odločila, da pošlje uradni opomin Avstriji v zvezi z novo zakonodajo, po kateri naj bi za državljane EU, ki delajo v Avstriji, veljala indeksacija družinskih prejemkov in davčnih olajšav, kadar njihovi otroci živijo v tujini. S 1. januarjem 2019 so v Avstriji družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi državi članici, odvisni od življenjskih stroškov v tej državi članici. To pomeni, da bi bili mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo ter tam tako kot lokalni delavci plačujejo prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici.
 
Evropska poslanka Romana Tomc, ki je že pred letom dni na Evropsko komisijo naslovila vprašanje o legitimnosti Avstrijske namere, je današnji sklep Evropske komisije komentirala: “Zadovoljna sem, da je Komisija sprožila postopek. Od prvih stikov s komisarko Thyssnovo na to temo je preteklo že več kot eno leto, stvari so se odvijale počasi, vendar je komisarka držala besedo. Opomin je jasen signal, da je tovrstna diskriminacija nedopustna. Gre za državljane držav članic EU, ki delajo v Avstriji in v avstrijski proračun plačujejo enake prispevke in davke kot njihovi avstrijski sodelavci. Avstrija je imela čas za spremembo zakonodaje, vendar tega ni storila. Upam, da bo tokrat drugače.” 

Opomba:
Pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba (ES) št. 883/2004) državam članicam ne dovoljujejo, da bi denarne prejemke, priznane osebam, zavarovanim na podlagi njihove zakonodaje, znižale samo zato, ker te osebe ali njihovi družinski člani prebivajo v drugi državi članici. Ta pravila prepovedujejo tudi diskriminacijo na podlagi državljanstva. Kakršno koli znižanje družinskih prejemkov zgolj zato, ker otroci živijo v tujini, pomeni kršitev pravil EU o socialni varnosti in načela enake obravnave delavcev, ki so državljani druge države članice, kar zadeva socialne in davčne ugodnosti (Uredba (EU) št. 492/2011). Komisija je s tem, ko je Avstriji poslala uradni opomin, uradno začela postopek za ugotavljanje kršitev. Avstrija mora v dveh mesecih odpraviti pomisleke Komisije, sicer se ta lahko odloči, da pošlje obrazloženo mnenje. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Mogoče vam bo všeč