Nekategorizirano

Celje: Od prvega januarja 2019 stopi v veljavo odlok o taksi službah. Spremenilo se bo kaj in koliko?

Odlok o taksi službah, ki bo stopil v veljavo 1. januarja naslednje leto, posega na storitev taksi prevozov tudi na tistih področjih, ki do sedaj niso bila urejena. Do sorazmerne oprostitve plačila občinske takse bodo upravičena vozila, ki so okolju bolj prijazna, ki imajo možnost prevoza invalidov ter vozila, ki bodo grafično ustrezno opremljena.   

Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) je v Mestni občini Celje (MOC) registriranih 17 taksi služb. Novi odlok o taksi službah bo stopil v veljavo 1. januarja 2019. Odlok je Mestni svet MO Celje sprejel s ciljem povečanja kakovosti storitve, zaradi ekološkega vidika ter poenotenja zunanje podobe taksi vozil.

Zanimivo pri vsem tem je to, da potrošniki, uporabniki storitev pravzaprav ne vemo  kaj to prinese meni, tebi, nam.  Ali to pomeni, da poleg  manj  onesnaženja in podobe vozil, za kar ne more občan vedeti ali  to pomeni poenotena podoba( barva, napisi po istem kopitu), ali pa samo to, da ni toliko pisano in neuglašeno ter da dopušča »umetniško« svobodo oblikovalca.  Ali da poleg vsega naštetega bodo  kar naenkrat bolj kot do sedaj znali taksisti  govoriti spodobno slovenščino, morebiti kakšen tuj, svetovni in ne samo »bratski« jezik ter da zadostuje tudi sam taksist nekemu higienskemu minimumu ter pričakovanemu zunanjemu videzu kar ni zanemarljivo.

 Na javnih površinah MOC je za enkrat 36 parkirišč namenjenih taksi vozilom. Število teh parkirišč bomo povečali v skladu s potrebami, ki se bodo pokazale po pričetku veljavnosti odloka. Lokacije bi morale biti bolj razpršene. Parkirna mesta ki so označena bi naj imela dokaj ustaljena  prisotnost  taksi vozila. Zgodilo se je da je določeno mesto prazno, brez prisotnosti in razpoložljivosti po nekaj ur.

Nekatere taksi službe, ki storitev v MOC opravljajo danes, so bile v preteklem času deležne kritik na račun socialne varnosti svojih zaposlenih oz. neurejenosti delovnopravnih razmerij.

V samem odloku so naštete bistvene sestavine pri opravljanju taksi službe med katere sodijo naslednje:

–      dokazilo o pogodbenem razmerju med voznikom in prevoznikom za vsakega voznika,

–      zdravniško spričevalo za voznike, ki ne sme biti starejše od dveh let,

–      kopije zavarovalnih polic oz. dokumente o sklenjenem nezgodnem zavarovanju potnikov,

–      potrdila o opravljenem izpitu o poznavanju MOC in njenih lokalnih znamenitosti za voznike,

–      potrdilo FURS o poravnanih davčnih obveznostih ter poravnanih prispevkih za socialno varnost.

Mesečna taksa znaša 40 EUR za posamezno vozilo, v ceno je vključena uporabnina za občinska avto taksi postajališča. Odlok posega tudi na področje trajnostne mobilnosti in varovanja okolja ter ohranjanja kvalitetnega zraka v urbanih naseljih. Do sorazmerne oprostitev občinske takse za uporabo taksi postajališč MO Celje bodo v sorazmernem odstotku oproščena vozila ki bodo:  na električni pogon, na stisnjeni plin in ali bodo v celoti v rumeni barvi ter z opaznim odsevnim grbom mesta Celje.

Te spodbude bi  naj delovale tako k dvigu ozaveščenosti  tudi v tej  dejavnost obenem pa kvaliteta storitev,  da postane nekaj samo po sebi umevnega in ne osebni odnos do nekaterih bistvenih sestavin storitve, ki se imenuje taksi prevozi, kot so higiena voznika, vozila, kakor tudi sama komunikacija v času opravljanja storitve  in dejavnosti kot takšne.

Ali so naša pričakovanja na podlagi uveljavljanja tega odloka pa tudi sicer prevelika, bomo ugotovili kmalu!

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč