Nekategorizirano

Celje: Občina ne daje prednost nobeni šoli, še najmanj pa favorizira katero koli od njih

Kot nam je uspelo zvedeti, so v celjskih osnovnih šolah zaključeni vpisi za šolsko leto 2019/2020. Ob tem se nekatere šole soočajo s prostorsko stisko, česar se na Mestni občini Celje dobro zavedajo. Vizija in smernice reševanja omenjene težave so začrtane, žal pa jih ni mogoče uresničiti čez noč. Kdaj pa kdaj se naleti tudi na nerazumevanje javnosti pri  reševanje problematike prostorske stiske v osnovnih šolah, ki je  pogojeno z razpoložljivostjo javnih sredstev, katerih porabo morajo  skrbno presojati. Zaradi tega je treba včasih rešitve pri že začrtanih projektih spreminjati in jih prilagajati trenutnim okoliščinam. Podobno velja tudi v primeru reševanja prostorske stiske v osnovnih šolah.

Občina je že v lanskem letu začela iskati rešitve, pri čemer so se posvetovali z ravnatelji, in sicer z ravnateljema najbolj obremenjenih šol (OŠ Hudinja in II. osnovna šola Celje) ter ravnatelji IV. osnovne šole, Osnovne šole Frana Roša in Osnovne šole Lava. Prvotno je bilo  načrtovano, da bi prizidek najprej dobila II. osnovna šola Celje, ravnatelji pa so se na omenjenem srečanju sporazumno dogovorili, da se pri izgradnji prizidkov ponudi prednost Osnovni šoli Hudinja.

»Ta odločitev ni bila sprejeta s sklepom občine«, so kategorični na Mestni občini Celje. To da sta se ravnatelja medsebojno dogovorila, je vredno vsake pohvale in pozornosti. 

To da je prišlo do dogovorjene izjeme je  povsem v redu, poudarjajo pa, da je treba težave reševati sistemsko in v skladu s proračunskimi zmožnostmi. In sprejete odločitve pač pravilno povzeti in ne sproducirati neko situacijo, ki nobenemu v prid.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč