Nekategorizirano

Celje: Zaščita dreves in omogočanje njihove vegetacije je prispevek k zdravju občank in občanov

Kot smo nam je uspelo izvedeti  na občini oziroma preko podjetij in zavodov ki so v občinski lasti, se že pripravljajo za spremembo videza mesta, sprva zaradi nuje določenih posegov, potem pa tudi zaradi potrebe in priprave na letni čas. Drug razlog je, da občanke in občani  vedo kaj lahko  pričakujejo in kaj so jim obljubili tisti, ki so jih izvolili v Mestni svet in Svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Rezultat tega je odgovor na pobudo ter obenem zahtevo, da bodo  že prihodnji   teden začeli urejati območje rastišča mogočnega divjega kostanja na tržnici. Drevo je vitalno in močno, vendar raste v neprimernih pogojih sredi parkirišča. Ker pomembno prispeva k urejenemu, zelenemu urbanemu okolju in v toplih mesecih s svojo košato krošnjo daje senco, ga želimo zavarovati in ohraniti. Da je takšen poseg nujen, menijo tudi v Mestni četrti Center, kjer so dali pobudo za zaščito drevesa. 

Zaposleni v režijskem obratu Mestne občine Celje bodo najprej odstranili betonske plošče, ki pokrivajo koreninski sistem, nato pa bodo nasuli zemljo in območje okoli drevesa ogradili. Sprva bodo postavili začasno, leseno ograjo. To bodo kasneje odstranili in jo nadomestili z ustrezno urbano opremo, ki bo oblikovno skladna z ureditvijo območja tržnice. 

Nedavno se je zgodila pobuda za urejanje ekoloških otokov v strnjenem delu mesta, ki zajema deset Mestnih četrti. Z pobudo in organizacijo se je spoprijel  novo izvoljeni predsednik MČ Slavko Šlander Mihael Zver. K pobudi so se pridružili tudi vsi predsedniki/predsednice omenjenih Mestnih četrti. Da ti ni stvar videza ampak tudi pomemben dejavnih zdravja in zdravega načina vsek občank in občanov, tu ni potrebno izgubljati besed. Pobuda bo doživela tudi  svoj debi  že v naslednjem tednu, najprej preko intervencijskega  obrezovanja dreves ter kasneje skozi vključevanja prej omenjenega režijskega obrata tudi na področju urejanja ekoloških otokov ozirom mest kjer se bodo na primeren, , zdravju neškodljiv način odlagali odpadki.

Upajmo in nadejajmo se  da niso to prve in edine lastovke ,ki napovedujejo prihod pomladi v naše mesto, ter da bodo ti dogodki znanilci nekaj  trajnega  in primernega početja skozi vse leto.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč