Nekategorizirano

Celje: “Direktorska goljufija« – nov primer iznajdljivih goljufov na Celjskem

Po poročanju  iz PU Celje so včeraj   na  območju  Policijske  postaje Šmarje pri Jelšah obravnavali primer  tako  imenovane    direktorske  goljufije,  kjer  je  bilo ustanovi
povzročene za dobrih 23.000 € materialne škode.

V  računovodsko  službo ustanove na območju Šmarja pri Jelšah,  so v sredo, 27.  marca  2019,  dobili elektronsko sporočilo, ki naj bi ga poslal njihov direktor  in  odredil  nakazilo  23.700  €  na račun pravne osebe v tujini. Nakazilo  so  v  računovodstvu  izvedli.  Včeraj  so  znova  dobili podobno elektronsko  sporočilo  za novo nakazilo,  narejeno po enakem vzorcu, so pravočasno posumili, da gre za goljufijo.

O  podobnem  primeru  so  bili na PU Celje  včeraj  obveščeni   tudi  iz ene od celjskih ustanov,  kjer so dobili elektronsko sporočilo za nakazilo 42.700 €, ki naj bi  ga poslala njihova direktorica. Na srečo so pravočasno posumili, da gre za  goljufijo  in  denarja niso nakazali, pač pa so  o poskusu goljufije nemudoma obvestili pristojne organe.

Osebe,  pooblaščene  za  poslovanje z bančnimi računi družb oziroma pravnih oseb,    opozarjajo ,  naj bodo pri nakazilih v tujino ter tudi v Slovenijo, še  posebej  pazljivi.  Ob  prejetju  elektronskih   sporočil  s  pozivi po nakazilu,  ki  bi  ga  naj  posredovale  poslovodne  osebe družbe, naj pred nakazilom    denarnih   sredstev   dobro   preverijo   elektronski   naslov pošiljatelja,  ki  je na prvi pogled zelo podoben naslovom, ki jih v družbi uporabljajo  ter  v  primeru dvoma pri  odgovornih osebah ponovno preverijo resničnost vsebine elektronske pošte in obstoj podlage za nakazilo.
Storilci  omenjenih  goljufij  so zelo iznajdljivi. V večini primerov pošto pošljejo  v  imenu direktorjev oziroma poslovodnih oseb družbe, obravnavali pa  smo tudi že primere, ko so pošto poslali v imenu poslovnih partnerjev s katerimi  podjetja  redno   in  dobro  sodelujejo.  Tudi  v teh primerih so uporabljali  zelo  podobne  elektronske  naslove,  kot jih slednji dejansko uporabljajo. Največkrat je šlo le za razliko v eni  sami črki elektronskega
naslova. Da pa lahko povprašajo poslovodnega organa, ki ima  mnogokrat pisarno kar v istem poslopju,  je lahko prvi  ukrep ali korak previdnosti.

V   primeru   zaznanih   poskusov  goljufij   ali  goljufij  in  posledično oškodovanj,  naj  oškodovanci   takoj  obvestijo  poslovno  banko  s katero poslujejo  in  zadevo  takoj  prijavijo najbližji policijski enoti. Nujnost takojšnje prijave je namreč ključna za izvedbo uspešnih ukrepov policije in drugih  pristojnih  organov v smislu uspešnosti izvedbe zavarovanja oziroma blokiranja   nakazanih   sredstev   na   transakcijskem   računu  tovrstnih prejemnikov.

Narediti je treba vse da se tovrstnim »zaslužkarjem« na najbolj učinkovit način onemogoči dostop, možnost in priložnost priti do »bajnih« zaslužkov  brez kapljice prelitega potu. Povrnitev izgubljenega traja  bistveno dlje  kot pa trenutek nepazljivosti s katerim gre po gobe veliko denarja in truda oškodovanih.

V.K.T.

Mogoče vam bo všeč