Nekategorizirano

Če je nujno, kličite na 112

Enajsti februar je evropski mednarodni dan številke 112. Leta 1991 smo v Evropski uniji določili, da je mednarodna evropska številka za klicanje v nujnih primerih 112. Do dejanske uvedbe sistema pa je minilo še nekaj let. V Sloveniji smo številko pričeli uporabljati leta 1997 kot druga država v Evropi.

Za skrb in promocijo skrbi EENA – EUROPEAN EMERGENCY NUMBER ASSOCIATION (Evropsko združenje za klicno številko v nujnih primerih) – www.eena.org. Članice tega združenja so tako določile, da je 11. februar dan, ki je posvečen dejavnostim, ki naj promovirajo in pojasnjujejo pomen enotne klicne številke za nujne primere. Dan ni naključen, saj 11.2. brez ločila predstavlja tudi številko klica v sili. Vse članice tudi organizirajo določene aktivnosti, ki poudarjajo pomen enotne klicne številke v vseh državah v Evropi. Dejstvo je, da okrog polovice ljudi v Evropi še vedno ne ve katero številko klicati, če pride do zapletov, nesreč in katastrof.

Z direktivo Sveta Evrope velja za vse članice Evrope, da je klic v sili brezplačen in dosegljiv 24 ur na dan vse dni v letu. Na to številko se sporočajo vsi klici v sili za vse vrste nesreč, nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot ter policije. Policijo se lahko pokliče tudi direktno na njen klicni center 113. Uredba tudi določa, da mora država zagotoviti prikaz lokacije, s katere je bil klic sprožen, da tudi takrat, ko klicalec ni dal podatkov o lokaciji nesreče, reševalne službe najdejo ponesrečence. Zloraba klica v sili je kaznivo dejanje, vsi klici se samodejno snemajo s podatkom telefonske ali GMS številke. Ti podatki se shranjujejo šest mesecev. Za nemoteno delovanje sistema obveščanja in alarmiranja je v Sloveniji 13 Regijskih centrov za obveščanje in Center za obveščanje Republike Slovenije, kjer sprejemajo nujne klice na enotno klicno številko.

Na številko 112 kličite za vse vrste nesreč, ogroženost občanov, vedno kadar potrebujete pomoč reševalcev. Sporočilo mora vsebovati naslednje podatke: kdo kliče, kakšna je nesreča oziroma kaj se je zgodilo, kraj nesreče, kdaj se je zgodila, koliko je poškodovanih oziroma ogroženih, možen opis poškodb in kakšne so okoliščine nesreče. Čim več uporabnih podatkov bo posredovano na center za obveščanje, tem hitrejša in učinkovitejša pomoč bo poslana na kraj dogodka. Po končanem nujnem klicu ne prekinite klica, dokler operater, ki je sprejel klic ne potrdi, da je razbral potrebne podatke za ustrezno ukrepanje in aktiviranje reševalnih enot. Klic v sili lahko pošljete tudi preko SMS sporočil, vsebuje pa naj čim več podatkov. Center za obveščanje na osnovi obvestil aktivira ustrezne reševalce ali enote za reševanje in pomoč.

V Sloveniji smo se letos odločili, da na določenih mestih postavimo rumene označevalne table s QR kodo, ki omogočajo hitro javljanje nezgod, pa tudi njihovo preprečevanje. Postavljene bodo ob cestah, zaščitenih vodnih virih in na prostorih množičnega zbiranja, itn. Slovenija je tudi kot prva država v Evropski uniji omogočila sprejem klicev eCall na območju cele države za vozila, ki že imajo vgrajene naprave za samodejno ali ročno proženje klicev v sili ob prometnih nesrečah. V prihodnje bo ta storitev imela še večji pomen, saj bodo vsa vozila, ki bodo izdelana po 1. aprilu 2018, morala imeti tovarniško vgrajene naprave za klic eCall.

 

Mogoče vam bo všeč