Nekategorizirano

Če gre osel enkrat na led, ne pomeni, da delavci migranti večkrat?

»Kot bi svet nastal včeraj…« … so bile besede Siniše Mitrovića, davčnega strokovnjaka na področju mednarodne obdavčitve, zunanjega strokovnega sodelavca Sindikata delavcev migrantov Slovenije, ko so na zadnjem srečanju s sekretarjem Ministrstva za finance Tilnom Božičem, pričeli z obravnavo stroškov v zvezi z delom pri čezmejnih delavcih migrantih.

Mario Fekonja, predsednik SDMS: »Tujina ni samo Avstrija. In obravnava ter upoštevanje višine stroškov v zvezi z delom, nikakor ne bi smelo biti enako za stroške iz Nemčije in stroške iz Avstrije ali Bosne in Hercegovine. Življenjski standard je različen. V sindikatu smo želeli poiskati količnik, ki bi uravnaval gibanje stroškov, po metodologiji za določanje višine dnevnic v javnem sektorju, za katere je pristojno Ministrstvo za javno upravo. Na navedeno ministrstvo smo preko poslanca Andreja Čuša naslovili vprašanje s prošnjo, za pridobitev metodologije določanja dnevnice. Odgovor nas je dobesedno šokiral.«

Ko so sindikalisti na sestanku predstavili odgovor pristojnega ministrstva na navedeno poslansko vprašanje, je tudi sekretar Božič ostal brez besed.

Ministrstvo za javno upravo je namreč v odgovoru med drugim zapisalo:

»V javnem sektorju so bile dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji praviloma vedno nižje od dnevnic za službena potovanja v druge države. Kot smo navedli že v prejšnjem odgovoru, metodologija določanja oziroma izračuna dnevnic sicer ni vključena ne v uredbo in ne v anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, po našem mnenju pa so verjetno na višino dnevnic vplivali tudi življenjski stroški.«

Mario Fekonja: »Da način, kako se določa višina dnevnic, organu, ki je pristojen za določanje višine, ni znan, o delovanju države pove zelo veliko. In ker v tem primeru gre za dodatke k osnovni plači, namenjene tudi državnim funkcionarjem, me sploh ne čudi in mi je popolnoma jasno, zakaj vsi govorijo samo o svojih bruto dohodkih. Zelo zanimivo bi bilo pred sabo imeti plačilno listo enega teh gospodov na eni strani, zakone in uredbe na drugi strani ter ugotavljati njihov izvor. In po njihovem mnenju je čisto verjetno, da na višino dnevnic vpliva tudi življenjski standard. Po moje je glavni faktor pri določanju višine status in položaj prejemnika. Mogoče tudi izgled. No vsaj tu smo si enaki, tudi jaz odgovora ne poznam.«

In čeprav je Slovenija samostojna država že od leta 1991, čeprav organi in ministrstva ter javni sektor obstajajo tudi že najmanj tako dolgo, je trditev v naslovu še kako primerna.

Veliko delavcev migrantov po urejanju zadev na davčnih uradih, izpostavi vtis, da tam zaposleni sploh ne vedo, kaj je njihovo delo in kdo kaj dela, saj jih pošiljajo od pisarne do pisarne. Očitno podobno velja za celotno Ministrstvo za javno upravo, na čelu z gospodom Kotnikom. Ministru Koprivnikarju v razmislek.

Državljani, nas res ne rabi skrbeti?

Pravkar sem prejel tudi informacijo, dokument, katerega je na sestanku na ministrstvu obljubil Tilen Božič. Gre za zahrbtno, nizkotno nesramnost in zavajanje prve vrste. Na sestanku je ob obdelavi teme prejemkov nosečnic (Mutterschutz in Kinderbetreungsgeld), sekretar Božić 3 krat potrdil, da je Mutterschutz obdavčen, Kinderbetreungsgeld pa ne. Sindikat je zahteval pisno potrditev te izjave, saj bi to zelo olajšalo situacijo žensk z novorojenčki; sekretar je navedel, da pošlje to zagotovilo takoj po sestanku oz. čimprej. Bili smo prepričani, da smo to zadevo zaključili, saj smo dobili več kot smo pričakovali, zato nadaljnje obravnave ni bilo Včeraj smo ta dokument prejeli.

Dokument prikazuje popolnoma drugačno sliko, kot jo je zagotavljal sekretar na pogovorih. Obdavčili nam bodo namreč OBOJE.

Bolj nizkotnega dejanja v času obstoja sindikata še nismo doživeli. Nesramnost in zahrbtnost, ki presega vse meje, zato se bo sindikat organiziral in vnaprej zagotovil ljudi, ki bodo v primeru nestrinjanja s katerimkoli zakonom, v trenutku prispevali podpis za referendumsko pobudo. Pozvali bomo vse državljane, če se s katerim zakonom ne strinjajo in izkažejo interes za referendum, seveda z obrazložitvijo, se lahko vedno obrnejo na sindikat, ki bo pomagal zagotoviti podpise.

Lahko bi mogoče verjel, da se je zmotil, ko je to govoril, ampak so na sestanku bili prisotni tudi iz pravne službe ministrstva za finance in iz generalnega finančnega urada. Oni so pa to sigurno vedeli.

Mario Fekonja, predsednik SDMS

Mogoče vam bo všeč