Nekategorizirano

Bogovič: V boju proti nepoštenim trgovinskim praksam smo naredili pomemben zakonodajni korak pri izboljšanju in krepitvi polo

Strasbourg, 2. oktober 2018 – Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) je včeraj zvečer z veliko večino sprejel poročilo o direktivi o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano, kar daje odlično podlago za dokončno ureditev področja nepoštenih trgovinskih praks na ravni Evropske unije (EU). Evropski poslanec in član odbora AGRI Franc Bogovič (SLS/EPP) je ob robu zasedanja odbora AGRI izrazil zadovoljstvo nad sprejetim predlogom, saj je po njegovem mnenju bil že skrajni čas, da se to področje dokončno uredi v smeri zagotavljanja poštenih odnosov med vsemi deležniki znotraj prehrambne verige.

                                                                                          

»Že ob sprejetju nezakonodajne resolucije o boju proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano pred dobrima dvema letoma sem dejal, da potrebujemo zakonodajo na ravni EU, ki bo jasno uredila to področje, in ki bo državam članicam dala jasne usmeritve glede identificiranja nepoštenih praks in ukrepanja zoper njih. Prostovoljno sklepanje dogovorov med deležniki v verigi preskrbe hrane namreč ni dovolj,« uvodoma ugotavlja Bogovič in dodaja, da je politična skupina EPP od Evropske komisije že dlje časa zahtevala takšno zakonodajo, saj je na dolgi rok to najustreznejši način za uravnoteženje verig za preskrbo s hrano.

 

»Številne prakse »močnejših členov« v verigi so za kmete škodljive, velikokrat tudi pogubne, zato se jim s tem predlogom omogoča sprožitev zaupne pritožbe, če menijo, da so žrtve nepoštenih praks s strani odjemalcev svojih pridelkov. Predolgo smo zgolj opazovali povečevanje koncentracije moči s strani velikih kupcev, predvsem večjih dobaviteljev in trgovcev, ki so izkoriščali svoj položaj in pogajalsko moč na trgu. Posledica tega so bile vedno nižje  cene za kmete na račun večjih trgovinskih dobičkov,« pojasnjuje Bogovič in dodaja: »Glasovanje na odboru AGRI je pomemben korak v smeri bolj trajnostnih verig preskrbe s hrano in  za pravičnejšo razporeditev zaslužka med vse sodelujoče v verigi. Upam, da bo Evropski parlament predlog direktive dokončno potrdil že na naslednjem zasedanju konec oktobra ter da bodo tudi nadaljnja pogajanja s Svetom EU potekala tekoče. V tem primeru bi lahko direktiva začela veljati že v začetku prihodnjega leta.«

 

Ključne rešitve glede nepoštenih trgovinskih praks iz sprejetega stališča odbora AGRI do predloga Direktive o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano:

 

Predlog razlikuje med dvema vrstama trgovinskih praks – nepoštenimi in »sprejemljivimi«, o katerih se stranke jasno dogovorijo in postanejo nepoštene, če se uporabljajo brez dogovora.
Nepoštene trgovinske prakse, ki so prepovedane, vključujejo:
– pozno plačilo kupcev za pokvarljive živilske proizvode – več kot 30 koledarskih dni,

– kratki odpovedni rok za pokvarljive živilske proizvode,

– enostransko in retroaktivno spreminjanje pogojev pogodbe o dobavi,

– plačilo dobavitelja za izgubo živilskih izdelkov v prostorih kupca, ki jih ni povzročila malomarnost ali napaka dobavitelja.

Trgovinske prakse, ki so prepovedane, v kolikor se stranki o njih jasno in nedvoumno ne dogovorita v pogodbi:
– vrnitev neprodanih prehrambnih izdelkov dobavitelju,

– zaračunavanje dobavitelju za skladiščenje in razstavljanje izdelkov s strani kupca,

– zaračunavanje dobavitelju za promocijo izdelkov, ki jih prodaja kupec,

– zaračunavanje dobavitelju za trženje izdelkov s strani kupca.

Mogoče vam bo všeč