Nekategorizirano

Bobrov center pri Rogaški Slatini bo na razpolago obiskovalcem že septembra

V Občini Rogaška Slatina je pred dnevi, točneje, 24.6.2020, potekalo podpisovanje pogodbe za izvedbo interpretacij v Bobrovem centru, ki bo jeseni letos popestril ponudbo turistične destinacije Rogaška Slatina. Skorajšnji zaključek projekta sta oznanila župan občine, mag. Branko Kidrič,  in g. Branko Filipič, direktor na javnem razpisu izbrane družbe RPS d.o.o. Ljubljana.

Mag. Branko Kidrič je uvodoma predstavil odločitev za novo poimenovanje – doslej načrtovani »Naravovarstveni center Sotla« z današnjim dnem postaja »Bobrov center.« Odločitev ni bila lahka, kajti »Sotla« je pojem, ki ima za domačine močan življenjski in simbolni pomen. Pa vendar, v sodelovanju s partnerji, ki sodelujejo v pripravi projekta, je prevladalo mnenje, da prvotni naziv ne odraža privlačnosti in igrivosti vsebin, ki trenutno nastajajo v notranjosti objekta. Potrebujemo toplejši naziv, takega, ki bo nagovoril tudi najmlajše, ti so ena glavnih ciljnih skupin. Rešitev se je ponujala sama, kajti bober je na ravni izdelanih načrtov izbran kot lik, ki bo obiskovalca popeljal skozi interpretacije v nadstropju centra«.

Izvedba interpretacij, ki je predmet  sklenjene pogodbe med občino in RPS d.o.o. Ljubljana, se nanaša na dobavo in montažo tehnološke in druge opreme, produkcijo ter razna obrtniška dela v notranjosti objekta, z namenom vzpostavitve interpretacije vsebin območja Natura 2000 Sotla s pritoki. Oblikovani so štirje vsebinski sklopi:

Geografski oris Obsotelja, Življenje vodnih vrst, Bogastvo naravnih vodotokov, Rešitve – pogled v prihodnost.

 Tukaj pri tem projektu se gre  za zadnjo fazo projekta, ki bo v tem trenutku že zgrajen objekt napolnila z vsebino. Vrednost pogodbe znaša 140.000 EUR, dela pa bodo zaključena do otvoritve – septembra letos.

Bobrov center bo razen že omenjenih vsebin nudil tudi info točko s kavarno, delovno sobo, odprto opazovalnico na strehi objekta ter vso potrebno spremljajočo infrastrukturo. Grajen je iz lesa, skupna površina obeh etaž meri 393 m2. V sklopu zunanje ureditve bo na voljo 20 parkirnih mest.

Bobrov center prinaša izvedbo naravovarstvenih vsebin za deležnike iz vrtcev, šol, naravovarstvenih organizaciji, društev, okoliških prebivalcev ter vseh posrednih in neposrednih uporabnikov območja ob Sotli. A njegov pomen je širši, saj prinaša tudi temeljni kamen v ponudbi območja, na katerem si domačini in turistični delavci Rogaške Slatine in Podčetrtka obetamo vnovično ojezeritev, oziroma revitalizacijo  »Vonarskega jezera.«

 

Izvedba Bobrovega centra je ena od aktivnosti projekta »Vezi narave,« ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška. Razen Občine Rogaška Slatina na slovenski strani v projektu sodelujeta še Občina Grosuplje in Zavod RS za varstvo narave, na hrvaški strani pa Občina Vrbovsko, Nacionalni park Risnjak, Zavod za varstvo narave Krapinsko-zagorske županije in Zavod Hyla. Podpora projektu iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 2.170.822 EUR, od tega je za aktivnosti Občine Rogaška Slatina na voljo 616.037 EUR sredstev sofinanciranja.

 Občina Rogaška Slatina je v zimskem času že izvedla sonaravne ukrepe ne reki Sotli in njenih pritokih, kar vključuje odpiranje rečne struge z ustvarjanjem mrtvih rokavov, ureditve brežin in zasaditve z vegetacijo. Z urejanjem nadomestnih habitatov se pričakuje pozitiven vpliv na stanje ohranjenosti vidre in drugih živalskih vrst.

 Ocenjena vrednost vseh stroškov projekta »Vezi narave« za Občino Rogaška Slatina znaša 1.330.300 EUR, sofinanciranje je zagotovljeno v višini 616.037 EUR.

Dober projekt in prav vsebine najejo pot do končnega uporabnika, turista, šolarja in vseh, ki bi radi  spoznali vsebine na poljuden način ter se obenem zabavali.

 

Vane T. Costa

Vir : Občina Rogaška Slatina

 

 

Mogoče vam bo všeč