Nekategorizirano

Avstrijski delodajalci odpuščajo naše delavce migrante! SDMS opozarja, da problematika prerašča meje normalnega!

Da bodo ob pojavu epidemije koronavirusa v Avstriji prvi na udaru slovenski delavci migranti, smo v preteklih dneh đe večkrat opozorili. Z omejitvami prehoda meje z avstrijske strani, ko so za odhod na delo potrebovali posebne dovolilnice, so se začele njihove težave. Sodu pa je zadnje dni izbilo množično odpuščanje delavcev migrantov, ki so tako prisiljeni poiskati rešitev na našem zavodu za zaposlovanje.

Sindikat delavcev migrantov Slovenije se je za začetek na pristojne obrnil z odprtim pismom, da tudi vso ostalo javnost seznanimo z razmerami, s katerimi se čezmejni delavci srečujejo.

Pri tem pričakujejo, da se bo naša vlada problema lotila v dialogu z avstrijskimi oblastmi. Hkrati pa sindikat opozarja na kontradiktornost pristojnih, ko po eni strani govorijo “Ostanite doma”, FURS pa jim v teh dneh pošilja odločbe dohodnine, ki jih je potrebno dvigniti na pošti. A to FURS počne namerno, se v pismu sprašuje Mario Fekonja, predsdnik SDMS.

Odprto pismo SDMS objavljamo v celoti:

Spoštovani predsednik vlade, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za pravosodje, spoštovana Vlada

Kot vidite, nagovarjam Vlado in Ministrstva, kot institucije. Ne zanima me kdo tam sedi, kdo je tam sedel prej in kdo bo tam sedel pozneje. Vlada Republike Slovenije obstaja že od osamosvojitve in njena naloga je, da skrbi za svoje državljane. In vsa ta leta vlada za čezmejne delavce  ni naredila čisto nič dobrega.

Že več kot deset let smo ministrstva opozarjali, da imamo čezmejni delavci probleme. Vseskozi smo bili potisnjeni na rob, v preteklosti tu pa tam so spremenili kakšno malenkost, samo za to, da bi omilili, a ne rešili naše stiske in neenakega položaja, med to je spadala tudi posebna olajšava. Glavnega problema niso želeli slišati nikoli.

Naj vam razložimo, kako izgleda problem čezmejnega delavca  danes. Verjamem, da boste naše zahteve uspeli razbrati iz konteksta.

Kriza je. Še večja bo. Slovenski delavec, zaposlen v tujini rešuje gospodarski položaj tuje države in socialno stabilnost periferije svoje, domače države. Koliko bi bilo brezposelnih, kakšno breme bi nosila država, če si ti ljudje ne bi poiskali dela v tujini in hranili slovenski proračun, ki se že dolgo polni s krivično zakonodajo. Pa ne bomo zdaj o tem. Ker so problemi večji.

Koliko bi bilo brezposelnih in kolikšno breme bi ob tem nosila država, boste na žalost kmalu spoznali. Slovenski delavci izgubljajo v tujini službe. Vsaki dan več kot sto čezmejnih delavcev. Za zdaj mnoga delovna mesta Slovencev, vzdržuje tudi Republika Avstrija s svojimi ukrepi. Tega v nedogled ne bo zmogla, to verjetno razumemo vsi.

Pred dnevi, natančneje 20.03.2020, je minilo natanko eno leto, ko smo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opozorili na problematiko izplačevanja nadomestil za brezposelnost čezmejnih delavcev. V vladi je to opozorilo bilo preslišano. Nikoli do sedaj se še nihče ni izjasnil, kdo nam je dejansko dolžan izplačati nadomestilo iz naslova vplačanih socialnih prispevkov v tuji državi, konkretno Republiki Avstriji. Zakaj prejemamo nižja nadomestila kot npr. naš avstrijski kolega, ki plačuje popolnoma enako visoke socialne prispevke?

Sprašujemo se kje je tukaj spoštovanje Evropske socialne listine in 4.a točke 12. člena tega dokumenta, ki govori, da se  enakopravno obravnava lastne državljane in državljane drugih pogodbenic glede pravice do socialne varnosti, vključno z ohranjanjem ugodnosti, ki izhajajo iz zakonodaje o socialni varnosti, ne glede na gibanja varovanih oseb med ozemlji različnih pogodbenic?

Čas je, da se izjasnite, zoper koga naj uporabimo pravna sredstva zaradi nespoštovanja Evropske socialne listine? Tujo državo (Avstrijo, Nemčijo, Francijo, Poljsko,…) ali Slovenijo?

Ljudje ostajajo brez zaposlitve, finančna uprava pa še naprej “melje« nepravično odmerjen davek. Ljudje ostajajo brez zaposlitve, položnice za odmero dohodnine pa še kar prihajajo za nazaj. Mnogim z večletno zamudo, čeprav zakon določa, da bi morale biti izdane do konca oktobra tekočega leta.

Zahtevamo pojasnilo kako naj oseba, ki je postala brezposelna in ni upravičena do nadomestila za čas brezposelnosti, ker so ga po delovno-pravni zakonodaji tuje države odpustili, iz vidika slovenske zakonodaje »na napačen način«, plača svojo tekočo davčno obvezo in dohodnino za več let za nazaj?

Razložite nam kako je možno plačati 4.000,00 EUR ali več na 3 ali 24 obrokov, če oseba nima dohodka in mu nadomestilo ne pripada v Sloveniji, čeprav bi v višjem znesku bil do njega upravičen v tujini? Kolikor nam je znano dobi Slovenija refundirana sredstva za nadomestilo od tuje države, v kateri je delavec plačeval prispevke.

V duhu odločbe Ustavnega sodišča, ko nihče ni zagovarjal drugačnega položaja čezmejnega delavca, je bila ukinjena posebna davčna olajšava za čezmejne delavce, ki je sicer omilila neenak položaj čezmejnega delavca, nikakor pa ga ni izenačila po razpoložljivem dohodku.

V SDMS nismo pozabili na stavek, katerega je zapisalo takrat sodišče v svoji odločitvi.: »Zakonodajalec lahko enake položaje ureja različno, če za to izkaže obstoj razumnega razloga, ki izhaja iz narave stvari.« Razumne razloge vam predstavljamo že vsa ta leta, problem je, da jih nihče ne želi slišati.

Veliko delavcev, ki bi jih v tem času krvavo potrebovali, je odšlo na delo v tujino. Mislimo predvsem na zdravstveno in medicinsko stroko, kateri zdaj rešujejo življenja v tujini. Ne pozabimo, da bodo ti delavci zraven posebnih pogojev dela, naredili zdaj ogromno nadur, nočnih, nedeljskih in ostalih. Tuja zakonodaja, v konkretnem primeru avstrijska, nagrajuje delavce z razbremenitvijo davka na plače in ne z dodatki kot to počne Slovenija. To pomeni, da bodo tako kot pri nas v Sloveniji, tisti, ki delajo v teh kriznih časih v tujini, nagrajeni tako, da bodo plačali v Avstriji občutno manj davka?

Zanima nas kako se bo obravnavalo dohodke čezmejnih delavcev, ki sedaj delujejo v izrednih situacijah v tujini in katere »nagrajevanje« temelji na davčnih olajšavah v tuji državi? Ali je pošteno, da jim bo Slovenija odvzela nagrado za požrtvovalnost v teh okoliščinah?

Ali zgoraj navedeno ne spada pod dikcijo US »razumni razlog, ki izhaja iz narave stvari.«?

Če se čezmejnemu delavcu obdavči »nagrada« 100%, potem je pošteno, da se v enakem % obdavči »nagrada« tudi domačemu delavcu.

Čas je da se dokončno reši problematika čezmejnega delavca. Problem je TUKAJ in je star že več kot 15 let! Le, da je zdaj še veliko bolj prišel do izraza in postavlja v ospredje življenjsko eksistenco teh delavcev.

MARIO FEKONJA – predsednik SDMS

Mogoče vam bo všeč