Eco-friendly houses flat design style vector illustration cityscape with , windmills, solar panels, on green fields
izobraževanjeosveščanje potrošnikovSlovenijatehnologija

aplikacija iFLEX: odjem energije po vaši meri

Digitalizacija energetskega sektorja z uvajanjem naprednih storitev na področju preskrbe z energijo prinaša velike spremembe za potrošnike in spreminja njihovo vlogo na energetskem trgu. V preteklosti bolj ali manj pasivni potrošniki zdaj postopoma prevzemajo vse bolj aktivno vlogo.

Kar 80 odstotkov evropskih potrošnikov svoje domove še vedno ogreva s fosilnimi energenti, a to se bo moralo spremeniti. Evropska unija si je namreč zastavila cilj, da bo do leta 2050 postala ogljično nevtralna, zato spodbuja uporabo ogrevalnih sistemov, ki izkoriščajo obnovljive vire energije.

Vedno več potrošnikov se zato odloča za samooskrbno sončno elektrarno, pri čemer se zavedajo, da je treba električno energijo porabljati na učinkovit način, hkrati pa prispevati svoj delež k uravnoteženju elektroenergetskega sistema, v katerem se povečuje delež elektrike iz obnovljivih virov.

Samo lani je bilo v omrežje priključenih 3947 novih sončnih elektrarn za samooskrbo, kar je 60 odstotkov več kot leto poprej, njihova skupna moč pa je s 55 MW za 80 odstotkov presegla moč samooskrbnih sončnih elektrarn, ki so bile v omrežje priključene leta 2019. Podatki so povzeti iz Pregleda fotovoltaičnega trga v Sloveniji za leto 2020.

Sodobne rešitve na področju prilagajanja odjema so nujne, a potrošniki jih bodo sprejeli, le in ko bodo imeli konkretne koristi:

  • konkretni prihranki pri stroških za električno energijo;
  • možnost, da se sami odločijo, ali bodo napredno storitev sprejeli. Če je ne sprejmejo, jim mora biti elektrika še vedno na voljo po dostopni ceni;
  • sodelovanje potrošnikov z novimi ponudniki na energetskem trgu morajo urejati jasna pravila, še zlasti, ko gre za njihove pravice, zaščito njihove zasebnosti in varstvo osebnih podatkov.

Proizvodnja mora pokrivati celoten odjem

Električna energija je specifično tržno blago, ki ga ni mogoče ustrezno skladiščiti oziroma je skladiščenje povezano z visokimi stroški, zato mora biti njena proizvodnja vedno takšna, da pokriva celoten odjem.

Poraba je največja v času tako imenovanih koničnih obremenitev in takrat je cena proizvodnje električne energije visoka, saj podjetja, ki jo proizvajajo, s postopnim večanjem obremenitve zaganjajo proizvodne enote z višjimi proizvodnimi stroški.

To je mogoče preprečiti s prilagajanjem odjema električne energije, kar pomeni, da odjemalci, ki imajo v svojih gospodinjstvih nameščene pametne števce in sistem za upravljanje energije, svoj odjem prilagajajo različnim cenam električne energije v različnih časovnih intervalih, kar jim omogoča dobavitelj z mehanizmom dinamičnega tarifiranja.

iflex-infografika

V praksi to pomeni, da potrošnik od svojega dobavitelja prejme obvestilo (sms, e-pošta ipd.), ki ga spodbudi, da več elektrike porabi takrat, ko je ta cenejša, oziroma da zmanjša porabo, ko je povpraševanje po elektriki v omrežju veliko in njena cena višja, večja pa je tudi obremenitev elektroenergetskega omrežja.

Prilagodljivost prinaša številne ugodnosti

V svetu in pri nas poteka več pilotnih projektov, v okviru katerih testirajo rešitve za prilagajanje odjema, da bi lahko tudi potrošniki v čim večji meri izkoristili njegove prednosti.

Eden takšnih je inovacijski projekt iFLEX, pri katerem sodeluje tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Cilj projekta je opolnomočiti odjemalce elek-trične energije pri upravljanju odjema in hkrati zagotoviti skupne koristi za vse deležnike v energetski verigi proizvodnje, dobave, prenosa, prodaje, upravljanja in porabe električne energije.

Partnerji so zato projekt zastavili tako, da ima potrošnik kot prilagodljiv odjemalec, ki je svoj vzorec porabe pripravljen prilagoditi razpoložlji-vosti energije v sistemu, koristi od nižjih cen električne energije, pametnejšega upravljanja in od uporabe trajnostnih virov energije.

Kaj bo počel iFLEX asistent?

Inteligentni asistent za upravljanje prilagodljivega odjema električne energije bo:

  • Potrošnikom in aktivnim odjemalcem pomagal prilagajati odjem električne energije.
  • Prepoznaval dinamiko potrošnikovih bivalnih navad in vedenjskih vzorcev.
  • Odzival se bo na dogajanje na trgu in na druge spodbude, da bi kar najbolj povečal koristi za potrošnika.

iflex-asistent

(Kliknite na infografiko, da jo povečate)

iFLEX Asistent bo potrošniku pomagal pri upravljanju, kdaj in kako biti prilagodljiv, tako da bo deloval med njim in različnimi deležniki in siste-mi na elekroenergetskem trgu ter obvladoval zapletenost interakcij med njimi.

Potrošnik prilagaja odjem električne energije (npr. vklop toplotne črpalke, grelnika ali klimatske naprave ob presežku proizvodnje) in morda ob tem žrtvuje nekaj udobja, ponudniki, trgovci, distributerji in agregatorji pa zaradi te predvidljive prilagodljivosti v zameno ponudijo nižje cene in druge spodbude.

iFLEX Asistent bo pomagal najti točko, kjer imajo vse strani največje koristi.

Avtorica: Barbara Primc

 

vir: https://www.zps.si/okolje-topmenu-320/energija-topmenu-321/10999-iflex-odjem-energije-po-vasi-meri

 

Mogoče vam bo všeč