Nekategorizirano

Anja Bah Žibert: V SDS predlagamo predlagamo dvig najnižjih invalidskih pokojnin

poslanka SDS Anja Bah Žibert je na današnji novinarski konferenci spregovorila o spremembi zakona o  pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim v SDS predlagamo določitev najnižje možne pokojnine za invalidsko upokojene v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka kot je določen z zakonom o socialnih prejemkih. 

Uvodoma je poslanka prebrala izpoved invalidskega upokojenca iz okolice Novega mesta, s katero je bila seznanjena. Takole je pisal omenjeni gospod: »Bil sem delavec v tovarni. Kljub temu, da je bilo delo težko, sem ga rad opravljal. Bili smo dober kolektiv. Plača ni bila visoka, a počutil sem se koristnega, zase, za svojo družino in družbo. Bil sem nekdo. Zgodilo pa se je, da je moje zdravje klonilo pod težo težkega dela. Posledično sem bil invalidsko upokojen in takrat se je moja kalvarija šele zares začela. Izgubil sem zdravje. Veliko časa sem primoran preživeti v zdravstvenih ustanovah, višina moje pokojnine pa je tako nizka, da me je sram govoriti o njej. Imam občutek, da državi ni mar zame, da me je zapustila, ko sem jo potreboval, čeprav sem v času zaposlitve redno plačeval davke in vse ostale obveznosti. Danes imam občutek, da nisem več nekdo. Vedno bolj se sprašujem, ali sem sploh kdo.« 

»To je le ena od mnogih zgodb, ki so si med seboj podobne in ki jih gotovo poznate tudi predstavniki medijev. Sama poznam mnogo več takšnih zgodb iz podatkov, ki mi jih pošiljajo mnogi invalidski upokojenci, ki mi pošiljajo tudi odrezke svojih invalidskih pokojnin,« je dejala poslanka in nadaljevala: »V SDS smo prepričani, da je potrebno na tem področju nekaj storiti, kajti na področju invalidskih pokojnin se ni v zadnjih letih storilo nič. Ni se popravil niti minimalni znesek teh pokojnin. Ravno zato danes predlagamo spremembo Zakona o  pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Poslanka je ob tem dejala, da ne gre za obsežno spremembo zakona, »gre pa za spremembo, ki bo bistveno vplivala na položaj tiste kategorije invalidsko upokojenih, ki so najbolj ogroženi.« »Po podatkih, ki jih poznamo iz medijev, okoli 10.000 upokojencev prejema nižjo invalidsko pokojnino kot je socialna pomoč, ki znaša 392,75 evra,« je povedala Anja Bah Žibert in dodala, da  »ljudje s takšnim zneskom ne morejo živeti.« Poleg tega gre za kategorijo ljudi, ki velikokrat potrebuje dodatno zdravstveno pomoč in so stroški za njihovo življenje še bistveno večji. 

»Gre pa za spremembo, ki bo bistveno vplivala na položaj tiste kategorije invalidsko upokojenih, ki so najbolj ogroženi.« »Po podatkih, ki jih poznamo iz medijev, okoli 10.000 upokojencev prejema nižjo invalidsko pokojnino kot je socialna pomoč, ki znaša 392,75 evra,« je povedala Anja Bah Žiber

»S to spremembo, da se vsaj najnižjim kategorijam invalidsko upokojenih zviša znesek na 392,75 evrov, želimo pomagati, da bi ti ljudje nekako lažje živeli. Ne bom rekla, da je to že dostojno ali lepo življenje, bi pa omogočalo tisto minimalno preživetje,« je dejala poslanka. Ob tem je opozorila, da se s spremembo zakona, ki smo ga vložili v parlamentarni postopek, rešuje tudi položaj delnih invalidov, torej tistih, ki imajo delne upokojitve, a ki zaradi svoje delne upokojitve tudi ne dobijo dela. »Predlagamo, da če je delno upokojeni na Zavodu za zaposlovanje in je iskalec zaposlitve in pri tem ni sam kriv, da zaposlitve ne dobi, da se tudi tem omogoči minimalna pokojnina v višini 392.75 evrov,« je pojasnila poslanka Anja Bah Žibert. 

»Sedaj bomo sprejemali rebalans proračuna, ki bo porabo dvignil za skoraj pol milijarde evrov. Po naših izračunih bi za kategorijo najbolj ogroženega sloja invalidskih upokojencev v proračunu potrebovali okoli 12 milijonov evrov. V rebalansu proračuna se dviguje znesek za protokolarne storitve na 13 milijonov evrov, mi pa za ljudi, da bi preživeli, potrebujemo 12 milijonov. Mislim torej, da je denarja v proračunu dovolj, samo voljo potrebujemo, da se ga razporedi,« je povedala poslanka, ki je še prepričana, da v postopku sprejemanja zakona ne bo dileme o tem, ali se zakon sprejeme ali ne, temveč da se bodo ob obravnavi tako poslanke in poslanci koalicije kot tudi opozicije ukvarjali predvsem s tem, ali je znesek, ki ga predlagamo v SDS, zadosten, ali ga povišamo in morda naredimo še kaj drugega za ostale kategorije invalidskih upokojencev. »Vsi poznate znesek povprečne pokojnine v državi, invalidsko upokojeni pa so daleč od tega povprečja. Skupaj lahko zagotovo naredimo nekaj dobrega s  tem, da začnemo stvari spreminjati na bolje pri tistih najbolj ogroženih,« je poudarila Anja Bah Žibert, ki obenem še upa, da pri obravnavi zakona ne bo šlo za prestiž in razpravo o tem, kdo je predlagatelj zakona, ampak za iskreno željo, da pomagamo tistim, ki so na robu in tistim, za katere govorimo, da smo socialna država, pa na to pozabljamo. 

Mogoče vam bo všeč