izobraževanjemednarodni danSlovenijaZdravjeŽivljenje

9. oktober – svetovni dan paliativne in hospic oskrbe

Drugo soboto v oktobru obeležujemo svetovni dan paliativne in hospic oskrbe, ki letos poteka pod sloganom: »Moja oskrba, moje udobje.« Strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana in Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo (SZPHO) pozivajo, da naj paliativna oskrba tudi med pandemijo COVID-19, kljub težjim pogojem dela, poteka čim bolj nemoteno še naprej. Kot družba ter zdravstveni in socialni sistem moramo poskrbeti za zagotavljanje dostojanstva in potreb umirajočih tudi v tem obdobju. SZPHO je ob svetovnem dnevu v sodelovanju z zaposlenimi OI pripravil kratek film, ki preko zgodbe bolnice prikazuje pomen celostnega pristopa v paliativni oskrbi ter potrebnega strokovnega znanja in s katerim želijo spodbuditi pogovore o paliativni oskrbi v družbi.

Ukrepi bolnišnic za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom zahtevajo drugačne pristope v paliativni oskrbi

Pandemija COVID-19 vpliva na spremenjeno in marsikje tudi okrnjeno delovanja zdravstvenega sistema po celem svetu in tudi v Sloveniji,  kar vpliva tudi na oteženo zagotavljanje paliativne oskrbe bolnikov in svojcem. V vrhuncu epidemije je v enem dnevu zaradi okužbe COVID-19 v Sloveniji umrlo do največ 6 bolnikov, bolnikov z rakom pa umre na dan povprečno 15.

Paliativna oskrba je aktivna celostna oskrba bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podpora njihovim bližnjim. Paliativna oskrba priznava življenje in umiranje kot naraven proces: ne pospešuje smrti, niti je ne zavlačuje; njen glavni cilj je doseganje čim večje kakovosti življenja bolnika. V Sloveniji letno umre okoli 20.000 ljudi, v glavnem zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni (kardiovaskularna obolenja, rak, pljučne bolezni, …). Večina med njimi potrebuje paliativno oskrbo, določene storitve pa v povprečju potrebujeta še dva člana bolnikove družine.

Pomen Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe
V Sloveniji je bilo leta 2011 ustanovljeno Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, katerega ključni namen je razvoj stroke in promocija paliativne oskrbe v slovenski družbi. V sodelovanju z OI je pred tremi leti začel delovati spletni portal Projekt Metulj – www.paliativnaoskrba.si, namenjen bolnikom in svojcem. Tu so na voljo osnovni podatki o pomoči in skrbi neozdravljivo obolelih: informacije in praktična znanja, ki omogočajo lažjo oskrbo bolnika v domačem okolju, informacije kje in kako do dodatnih pomoči ter kdaj je potrebno poiskati nujno pomoč. V združenju se že nekaj časa zavedajo, da v Sloveniji osnovna znanja iz paliativne oskrbe ni mogoče pridobiti med rednim izobraževanjem, vsaj ne v zadostni meri. Zato skrbijo za izvajanje različnih izobraževanj, ki so namenjeni tako strokovni kot laični javnosti.
Že nekaj let večkrat letno organizirajo podiplomsko izobraževanje Korak za korakom (60-urna strokovna izobraževanja), namenjeno tako zdravnikom kot tudi drugim zaposlenim v zdravstvu: medicinskim sestram, fizioterapevtom, socialnim delavcem, psihologom in prostovoljcem. Paliativna oskrba predstavlja integrativni del sodobnega zdravljenja, zato ta znanja potrebujejo vsi, ki oskrbujejo bolnike z neozdravljivimi boleznimi. Vsako leto izvedejo še več drugih strokovnih srečanj, ki so redno objavljena na spletnem portalu www.szpho.si.

vir: https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/medijsko-sredisce/novice/novica/svetovni-dan-paliativne-in-hospic-oskrbe

 

 

Mogoče vam bo všeč