Nekategorizirano

545 različnim osebam nudila lažno začasno bivališče

Iz PU Maribor so sporočili, da so policisti  Policijske  uprave  Maribor 18.  marca  2018,  v  skladu z usmeritvami   Okrožnega   državnega   tožilstva  v  Mariboru,  k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru privedli zakonski par, podjetnika, ki sta utemeljeno osumljena storitve kaznivih dejanj Overitve lažne vsebine po  prvem  odstavku  253. člena Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS, št.  55/08  z dne 4. 6. 2008 s spremembami in dopolnitvami – v nadaljevanju KZ-1),  v  skladu  s  prvim  odstavkom  54.  člena KZ-1, ter Overitve lažne vsebine  po  prvem  odstavku 253. člena KZ-1 v skladu z drugim odstavkom 20 člena KZ-1 ter v skladu s prvim odstavkom 54. člena KZ-1. Osumljena  sta  med  1.  januarjem  2015  in 21. februarjem 2018 na upravni enoti,  vsaj  631-krat  (za 545 različnih oseb) sama ali z dajanjem navodil fizičnim  osebam,  spravila  pristojni  organ  – uslužbence upravne enote v zmoto  in  s tem dosegla, da so ti v javni listini in knjigi potrdili nekaj lažnega, kar naj bi bil dokaz v pravnem prometu.

Tako  sta  sama  ali  v sostorilstvu na upravno enoto organizirala predajo, oziroma   sama  predložila  obrazce  o  prijavi  začasnega  prebivališča  z dovolilom  za  prijavo,  v  katerih je bilo lažno navedeno, da bodo fizične osebe  začasno  prebivale  v  nastanitvenem  objektu  čeprav sta vedela, da navedene  osebe nimajo namena začasno prebivati v nastanitvenem objektu, in tam  tudi  niso  prebivale,  saj  bi  bilo  le-to  v  nasprotju  z dosežnim dogovorom,  hkrati  pa tega niso dopuščale niti nastanitvene kapacitete. Na opisan način sta dosegla, da so uslužbenci upravne enote fizičnim osebam na podlagi   neresničnih  podatkov  stanodajalca  izdali  potrdila  o  prijavi začasnega  prebivališča  ter  jih  vpisali v Register stalnega prebivalstva Republike Slovenije.

Po  oceni policistov sta si pridobila vsaj 57.000 eur premoženjske koristi. Policisti so opravili 11 preiskav objektov in vozil. Preiskovalni   sodnik   Okrožnega  sodišča  v  Mariboru  je  zoper  ovadena osumljenca odredil sodno pridržanje

Mogoče vam bo všeč