mednarodni danSvetŽivljenje

5. december – svetovni dan tal

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je 4.12.2020 nagovoril udeležence strokovnega posveta ob 11. Dnevu Alpske konvencije in Svetovnem dnevu tal, ki ga obeležujemo 5. decembra. Letošnji poteka pod sloganom »Ohranimo živa tla, ohranimo biotsko pestrost tal«.

Alpska pokrajina s tlemi | Avtor alpine-space.eu

»O naravnih virih, tleh, vodah in zraku, ki omogočajo življenje vseh bitij na zemlji, pogosto ne govorimo veliko. Šele v primeru, da je z njimi nekaj narobe, se zavemo, kako nepogrešljivi in hkrati ranljivi so. Tla so vitalni in esencialni del zemljišča, ki skupaj predstavljata naš naravni kapital. V prostorskem smislu imajo večplastni pomen za razvoj družbe«, je uvodoma povedal minister mag. Vizjak.

V okviru Združenih narodov, EU in Alpske konvencije je bilo že pred desetletji sprejetih vrsto priporočil in določil, ki usmerjajo države k trajnostnem ravnanju s tlemi. »Nedavno so bile sprejete EU strategije in usmeritve z odločnejšimi cilji glede ohranjanja in zdravja tal ter ničelne neto rabe tal do leta 2050. Tudi pravkar sprejeta Teritorialna agenda 2030 poudarja zdravo okolje in podnebno nevtralna, odporna naselja ter regije. Vse to je namreč bistvenega pomena za doseganje ciljev iz Zelenega dogovora za Evropo«, je ob dejstvu, da tudi Evropska komisija napoveduje pripravo nove strategije za tla s poudarkom na zmanjševanju degradacije tal in na ohranitvi zemljišč, je povedal minister.

Spomnil je, da smo na področju ohranjanja in revitalizacije degradiranih tal na MOP »pristopili aktivno, s konkretnimi ukrepi. V letu 2020 smo izvedli sanacijo onesnažene zemljine v štirih vrtcih v Mestni občini Celje, prav tako uspešno izvajamo sanacijo onesnaženih tal v Zgornji Mežiški dolini ter sanacije več degradiranih območji po celotnem območju Slovenije.«

Znanje in izmenjava izkušenj, »ki teče tudi na vsealpski ravni, v okviru Alpskega partnerstva za tla – Platforme za tla Alp, Delovne skupine varstvo tal Alpske konvencije ter Akcijske skupine 6 EU strategije za Alpsko regijo, omogoča oblikovanje skupnih rešitev, bogatenje znanja ter povezovanje na različnih ravneh«, je povzel minister mag. Vizjak in zaključil, da današnji dogodek kaže, kako uspešno je lahko povezovanje med različnimi institucijami in mrežami ter kako pomembno je, če želimo izboljšati svoje ravnanje in dosegati skupne cilje za kakovost življenja in okolja.

vir: https://www.gov.si/novice/2020-12-04-minister-vizjak-ob-svetovnem-dnevu-tal-na-11-dnevu-alpske-konvencije-spomnil-tudi-na-izvajanje-sanacij-degradiranih-tal/

mib

 

Mogoče vam bo všeč