Nekategorizirano

3. MEDNARODNA KONFERENCA CIRCULAR CHANGE – KROŽNO GOSPODARSTVO

 Program majske konference na temo krožnega gospodarstva so danes v Mestnem muzeju v Ljubljani predstavili akterji, ki krožno gospodarstvo in za njegovo implementacijo ključne aktivnosti že več let udejanjajo v Sloveniji in v širšem mednarodnem prostoru, kompetence pa so združili ob organizaciji tretje Circular Change konference: HE Bart Twaalfhowen,veleposlanik Kraljevine Nizozemske, mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica platforme Circular Change, Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP), Janja Kreitmayer McKenzie, MOP in Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, Igor Kos, Wcycle in predstavnik Mestne občine Maribor, Goran Milovanovič, direktor Galerije Božidar Jakac in dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP Krožno gospodarstvo.

Krožno gospodarstvo kot nov ekonomski model v Evropi vse bolj pridobiva na pomenu. Tudi kot odziv na sveženj o krožnem gospodarstvu, ki ga je Evropska komisija sprejela decembra 2015. Slovenija že odločno vodi krožno preobrazbo z usmeritvami in ukrepi, ki se nadgrajujejo tudi v okviru procesa priprave nacionalnega Kažipota za prehod v krožno gospodarstvo. Vlada RS bo s skupino avtorjev, ki jo vodi Circular Change, dokument predstavila na 3. mednarodni konferenci Circulare Change – »Unfolding Circular Economy Roadmaps«. Dogodek bo potekal 10. in 11. maja 2018 v Kostanjevici na Krki in v Mariboru.Osrednja nit 1. dne konference Circular Change 10. maja v Kostanjevici na Krki bo raziskovanje presečišča med krožnim gospodarstvom in bio-ekonomijo ter umeščanje kreativnih industrij v razvojne priložnosti Slovenije in Evrope.

Bogovič, ki je podrobneje predstavil program tega dne konference, je izpostavil, da se bodo v Kostanjevici na Krki tako v razpravah kot s spremljajočo razstavo predstavili odlični primeri in dobre prakse s področja gospodarstva, kmetijstva, institucij znanja, umetnosti in oblikovanja. Izpostavljene bodo tudi novosti v prihodnji skupni evropski kmetijski in kohezijski politiki. V ospredju bo pomen inoviranja kot ključa do oblikovanja rešitev za krožni prehod, novi modeli poslovanja in kmetovanja, izkoriščanje odpadnih snovi za surovine in vire, novosti na področju razvoja in uporabe materialov ter vloga gozdno-lesnih verig pri krepitvi mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Prvi dan vključuje tudi predstavitev članov SRIP – Krožno gospodarstvo in priložnostno razstavo njihovih projektov. Vsebine se bodo prepletale v panelnih razpravah, mreženju, razstavi izdelkov, Land art dogodku slovenskih in nizozemskih umetnikov v parku skulptur Forma viva in se zaokrožile z dogodkom slovenske modne oblikovalke Matee Benedetti.

Konferenca že tradicionalno povezuje Slovenijo in Nizozemsko, ki veliko vlaga v razvoj države v smeri krožnega gospodarstva. Kot je poudaril veleposlanik Twaalfhoven, je bilo na srečanju predsednikov vlad Marka Rutteja in Mira Cerarja februarja  v Sloveniji v ospredju prav sodelovanje obeh držav na področju krožnega gospodarstva.

Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica platforme Circular Change, je podrobneje predstavila 2. dan konference, kjer bodo osrednja tema nacionalni kažipoti za prehod v krožno gospodarstvo. Vlada RS bo s skupino avtorjev predstavila Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije.

»Soočili bomo izkušnje Nizozemske, Finske, Avstrije in Slovaške pri oblikovanju tovrstnih nacionalnih dokumentov in pri njihovem umeščanju v akcijske načrte prehoda v krožno gospodarstvo,« je dejala Godina Košir. Poudarila je, da bo drugi konferenčni dan osredotočen na iskanje odgovorov o  pripravljenosti Evrope na izzive, kot so naraščajoča svetovna populacija, urbanizacija, digitalizacija, ogroženost biodiverzitete in kakovosti zemljišč, onesnaženost zraka, kopičenje odpadne plastike, skokovita (po)raba materialov itd.

Intonacijo dogodku v Mariboru bosta dala dr. Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar, sopredsedujoči IRP in Joss Bleriot, Ellen MacArthur Foundation z uvodnim predavanjem. Udeležence bo nagovoril predsednik vlade RS dr. Miro Cerar s predstavitvijo vloge Slovenije v krožnem prehodu Evrope, sledila bo razprava o Kažipotih z mednarodnimi strokovnjaki, v popoldanskem delu pa vzporedna tematska interaktivna srečanja in zaključni motivacijski nagovor Sare Isakovič, srebrne olimpijke.

Celoten program dvodnevne 3. Circular Change konference je dostopen na: Program Circular Change konference.

Več informacij:

Na 3. mednarodni Circular Change konferenci bo sodelovalo prek 35 mednarodnih govorcev, strokovnjakov in voditeljev krožnega gospodarstva, ključnih predstavnikov nacionalnih vlad in evropskih institucij, ki sooblikujejo ekonomske, okoljske, socialne, digitalne, mobilnostne in druge politike za doseganje Ciljev trajnostnega razvoja (SDG’s), ki se jim je zavezala tudi Slovenija. Je sestavni del programa Green Week Europe in podprta s strani European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP). Cilj je različnim deležnikom v EU pomagala pri prehodu v konkurenčnejše, na načelih krožnosti utemeljeno gospodarstvo, v katerem se vrednost v proizvodnji in potrošnji ohranja čim dlje, viri pa uporabljajo bolj trajnostno. Dogodek je prepoznan kot eno osrednjih evropskih stičišč strokovnjakov in voditeljev krožnega gospodarstv.

Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja in v sodelovanju z evropskim poslancemFrancem Bogovičem (EPP Group) ter Veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske. Soorganizatorji dogodka so: Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Evropski parlament, Veleposlaništvo Italije, SRIP – Krožno gospodarstvo, Mesto Maribor in Galerija Božidar Jakac.

Generalni pokrovitelj konference je Synthos Group, med pokrovitelji pa so še BASF, Knauf, Kostak, AMZS in Inštitut Wcycle Maribor.

Med prebojnimi akterji na področju krožnega gospodarstva program soustvarjajo Ellen MacArthur Foundation, The Boston Consulting Group, Innaxis, WBCSD, GoOpti, Floow2, SITRA, Holland Circular Hotspot, Open Eyes, Circular Futures, Circular Economy Club in številni drugi.

IZJAVE GOVORCEV

HE Bart Twaalfhowen, veleposlanik Kraljevine Nizozemske:

»Circular change is absolutely necessary. We feel that in the Netherlands, and we feel that in Slovenia. So, we definitely support the third Circular Change Conference. It is actually more than supporting –  this is also our conference, because only together we can make the difference. I am very happy that we have found here good friends, likeminded people, and that we can team up together to build good and sustainable future.«

mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica platforme Circular Change:

»Z mednarodno konferenco Circular Change smo se dodobra umestili na evropski zemljevid tistih, ki krožnemu gospodarstvu dajejo zalet, preglednost nad dogajanjem in tudi vzpostavljajo določene trende. Konferenco pripravljamo v tesnem sodelovanju z evropskim poslancem Francem Bogovičem in vlado Republike Slovenije ter nizozemskim veleposlaništvom. V Slovenijo tokrat prihaja več kot 35 tujih govorcev, vsebinsko pa bomo osvetlili odnos med krožnim gospodarstvom in bio-based ekonomijo, usmerili se bomo v potenciale kreativnih industrij in predstavili Kažipot za prehod v krožno gospodarstvo Slovenije.«

Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP):

»Tudi Evropski parlament postavlja krožno gospodarstvo med prednostne teme in ravno ta teden smo na plenarnem zasedanju obravnavali načine, kako izpolniti zaveze iz pariškega podnebnega sporazuma in nadaljevali s prvim paketom krožnega gospodarstva na področju ravnanja z odpadki. Odpadki in upravljanje virov ter t. i. »bio-based« gospodarstvo oz. bio-gospodarstvo ter kreativne industrije in umetnost bodo v ospredju na prvem konferenčnem dnevu 3. Circular Change konference v Kostanjevici na Krki in tudi v Mariboru. Kot Slovenec lahko s ponosom ugotovim, da smo neke cilje v Sloveniji na tem področju že dosegli, vendar pa gre pri krožnem gospodarstvu za proces, ki je treba intenzivno nadaljevati, in to je tudi namen majske Circular Change konference.

Mag. Janja Kreitmayer McKenzie, sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor:

»Vlada letos že drugič sodeluje pri organizaciji konference Circular Change, kar je tudi za nas zelo pomembno, saj se pri tem projektu povezujemo Ministrstvo za okolje in prostor, Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Veseli smo tudi, da skupaj s Circular Change ustvarjamo sinergijo pri komunikaciji krožnega gospodarstva v Sloveniji in širšem mednarodnem prostoru.«

Igor Kos, predstavnik Mestne občine Maribor:

»Ponosni smo na sodelovanje med platformo Circular Change in mestom Maribor. Tudi to, da smo že drugič izbrani za partnerja konference, nam je v veliko čast. To kaže, da mesto Maribor opravlja svoje delo na prehodu v krožno gospodarstvo. Z inovativnim modelom povezovanja mestnih javnih služb in oblikovanjem Inštituta Wcycle Maribor kot krovne platforme za izvajanje skupnih projektov smo naredili preboj v smeri krožnega gospodarstva in rezultate v mestu že lahko opazimo.«

Goran Milovanovič, direktor Galerije Božidar Jakac:

»V umetnosti vedno stremimo k temu, da vključimo čim širše družbeno polje. Seveda je tukaj zelo pomembna komponenta gospodarstvo. Brez gospodarstva ni trga umetnosti. Galerija Božidar Jakac je nastala na osnovi mednarodnega kiparskega simpozija, ki je že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja deloval mednarodno. Osrednji material za ustvarjanje je bil vedno les, kar dokazuje, da je že takrat veljalo razmišljanje o vključevanju trajnostnih materialov v umetniško ustvarjanje.«

dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP Krožno gospodarstvo:

»Prvič SRIP krožno gospodarstvo sodeluje tudi na konferenci Circular Change, kar  je dokaz, da se člani povezujemo in ustvarjamo boljše pogoje za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Na konferenci se SRIP Krožno gospodarstvo predstavlja s primeri dobrih praks na področju krožnega gospodarstva, ki jih ustvarjajo in soustvarjajo slovenska podjetja.«

***

Mogoče vam bo všeč