Nekategorizirano

Zgodovinar dr.dr. Ivan Rihtarič izdal monografijo o ljutomerskem okraju med 1945 in 1950

Izšla je znanstvena monografija Okraj Ljutomer 1945-1950; upravno-politična in gospodarska skica, avtorja ddr. Ivana Rihtariča. Avtor je uporabil arhivsko gradivo (Pokrajinski arhiv Maribor), uradne liste in časopisne vire ter ustrezno literaturo. Prikazal je razmere v tedanjem ljutomerskem okraju, ki je obsegal teritorij sedanje upravne enote Ljutomer ter segal še na območje nekaterih krajev sedanjih občin Ormož in Sveti Tomaž.
V knjigi so poglavja o upravni razdelitvi okraja (40 KLO, Okrajni ljudski odbor, okrajni proračuni, finančne ustanove, območje v času 1918-1941, meja s Hrvaško po letu 1945 in matična služba), popis prebivalstva leta 1948, vojna škoda, volitve v okraju, delovanje OK KPS Ljutomer (49 zapisnikov) Časopis Ljudski glas (zadružništvo, zadružna kmetijska proizvodnja, načrtovanje del za gospodarsko leto 1950/1951), kmetijstvo in ukrepi oblasti, zadružništvo v okraju (ustanovljene zadruge, spremembe pri zadrugah), neagrarno gospodarstvo v okraju, cene in plače v okraju, sodstvo v okraju in postopki za iskanje pogrešanih in mrtvih oseb in razpisi javnih dražb.
Knjiga bo predstavljena v vseh večjih krajih na območju takratnega okraja.

Mogoče vam bo všeč