koronavirusZdravjeŽivljenje

Zdravstveni statistični letopia Slovenije za leto 2019

NIJZ vabi k ogledu nove izdaje Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije za leto 2019. 👍
Publikacija, katere začetki segajo v leto 1965, je vsako leto osvežena z novimi podatki in vsebuje jasne grafične prikaze, vizualizacije ter infografike, vključeni pa so tudi kratki vsebinski poudarki, ki spremljajo vse oblike prikazov podatkov. 🧐👩‍💼📊

Zdravstveni statistični letopis 2019

1. Osnovni demografski in ekonomski podatki

Osnovni demografski podatki

Pričakovano trajanje življenja, zdrava leta življenja

Socialno – ekonomski kazalniki


2. Zdravstveno stanje prebivalstva

2.1 Umrljivost

2.2 Porodi in rojstva

2.3 Fetalne smrti

 2.4 Obolevnost

Bolezni obtočil (Bolezni srca in ožilja)

Rak

Nalezljive bolezni

Sladkorna bolezen

   2.5 Poškodbe

Poškodbe pri delu

Transportne nezgode

2.6 Bolniška odsotnost


3. Determinante zdravja – dejavniki tveganja

3.1 Prehranjevanje

3.2 Čezmerna hranjenost in debelost

3.3 Telesna dejavnost

3.4 Raba alkohola

3.5 Kajenje tobaka

3.6 Uporaba prepovedanih drog

 3.7 Okolje

Monitoring pitne vode

Onesnaženost zraka – ozon

Onesnaženost zraka – delci PM10 in delci PM2.5

Onesnaženost zraka – cvetni prah


4. Preventivni programi

   4.1 Precepljenost prebivalstva

4.2 Presejalni programi

Svit

Zora

Dora

4.3 Vzgoja za zdravje


5. Zdravstveno varstvo na primarni ravni – zdravstvene storitve

5.1 Zdravstveno varstvo vseh populacijskih skupin

5.2 Patronažno zdravstveno varstvo

5.3 Zobozdravstvo


6. Zdravstveno varstvo na sekundarni in terciarni ravni – zdravstvene storitve

6.1 Specialistična ambulantna dejavnost

6.2 Bolnišnične obravnave

6.3 Obravnave na rehabilitaciji

6.4 Sterilizacije

6.5 Transfuzijska dejavnost


7. Ambulantno predpisana zdravila


8. Viri v zdravstvu (organizacijski, kadrovski in drugi viri)


9. Izdatki in viri financiranja zdravstvenega sistema


STATISTIČNA ZNAMENJA, KRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE

KOLOFON

Več lahko preberete na https://www.nijz.si/publikacije/zdravstveni-statisticni-letopis-2019?fbclid=IwAR2AaAKDo3iySDD5qCwRl36KPahDbnnUkYTIcw8MUtRXlvBs0vZh5D5eajY

mib

Mogoče vam bo všeč