Nekategorizirano

Zaradi dolgotrajne nelikvidnosti delavke sodišču predlagale stečaj podjetja Aprila d.o.o

Delavkam mariborskega tekstilnega podjetja April, ki so namesto novoletnega voščila med prazniki prejele direktorjev poziv, naj same vložijo izredne odpovedi delovnega razmerja, ker jih ne potrebujejo več, in novo pošiljko žaljivk, ni preostalo nič drugega, kot da se lotijo zadev, ki bi jih moralo opraviti poslovodstvo.
 
Jaka Šilak, sekretar sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije za Podravje in Koroško pravi, da so z zaposlenimi v Aprilu zbrali potrebno dokumentacijo za uvedbo stečaja. Sklicevali se bodo na trajnejšo nelikvidnost podjetja, kot jo opredeljuje zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Pogoj za insolventnost nastopi takrat, pravi zakon, kadar dolžnik za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti.
 
V Aprilu so kot problematična navedli neizplačila plač, regresov, nadomestil plač, izdajanje pisnih obračunov plač, varnost pri delu itd. Zato je inšpekcija podjetju pisala opomine, opozorila in odločbo o prekrških. Določila mu je kazen v skupnem znesku 28.000 evrov, odgovornim v podjetju pa 5.900 evrov. 
 
Delavke Aprila upajo, da bo sodišče čim prej uvedlo stečaj in da se lastnik ne bo pritožil. Sicer se lahko zadeva zavleče za nekaj mesecev.

Mogoče vam bo všeč