Nekategorizirano

Zakonodajalec; za imenovanje v.d. direktorja lekarniškega javnega zavoda ni potrebno soglasje ustanovitelja

Pomursko, pa tudi slovensko javnost je v zadnjih mesecih pritegnila medijska zgodba o konfliktu med mestno občino Murska Sobota, točneje njenega župana Aleksandra Jevška in Svetom javnega zavoda Pomurske lekarne, ki je propti volji soboških oblastnikov za v.d. direktorja imenoval sicer dolgoletnega direktorja Ivana Zajca. Tudi zadnja izredna seja Sveta zavoda ni prispevala k rešitvi problema, konflikt je celo zaostrila. Iz kabineta župana Aleksandra Jevška so v sporočilu za javnost svetnikom Pomurskih lekanr zagrozili s kazenskimi ovadbami in odškodninskimi tožbami, ker so vztrjali na tem, da je Ivan Zajc zanje legitimno imenovan za v.d. direktorja. Danes so v Pomurskih lekarnah pripravili še dodatna pojasnila.

V uvodu je v.d. direktorja Javnega zavoda pomurske lekarne Ivan Zajc zagotovil, da bo spoštoval obveznosti, h katerim je zavezan na podlagi sprejema mandata, vse dokler ne bi bilo z učinki pravnomočnosti odločeno, da sklep o njegovem imenovanju za v.d.direktorja ni veljaven. S tem želi preprečiti škodo, ki bi nastala, če bi bil zavod brez poslovodstva.

Sicer pa v Pomurskih lekarnah ugotavljajo, da so se v preteklih dneh o njihovem zavodu v medijih pojavila nekatera neresnična oziroma nepravilna navajanja, ki zahtevajo pojasnilo. Po nekaterih navedbah naj bi bilo delovanje Pomurskih lekarn in v. d. direktorja nezakonito. Temu nasprotujejo v odvetniški družbi Ilič & partnerji. V pravnem mnenju izpostavljajo, da iz 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) ne izhaja, da bi moral k imenovanju v. d. direktorja soglasje podati ustanovitelj: »V tem členu je določeno, da za vršilca dolžnosti direktorja veljajo enaki pogoji, kot se zahtevajo za direktorja, vendar pa soglasje ustanovitelja ni pogoj, ki se zahteva za direktorja, temveč pogoj, ki se zahteva za svet zavoda v postopku njegovega imenovanja.« V odvetniški družbi Ilič & partnerji dodajajo, da je institut v. d. direktorja namenjen zagotovitvi nemotenega poslovanja zavoda v primeru, ko nihče ni imenovan za direktorja.

S tem pravnim mnenjem se strinjajo tudi v Lekarniški zbornici Slovenije in izpostavljajo vidik začasnosti: »Poleg tega se vršilec dolžnosti direktorja javnega lekarniškega zavoda imenuje le začasno (trajanje je omejil že sam ZLD-1) in naj bi se imenoval le izjemoma, saj bi moral biti cilj sveta in ustanoviteljev javnega lekarniškega zavoda, da javni razpis uspe in se na podlagi uspešnega javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja imenuje direktor javnega lekarniškega zavoda za celotno mandatno obdobje petih let. Zakonodajalec zato za postopek imenovanja vršilca direktorja javnega lekarniškega zavoda utemeljeno ni predvidel soglasja ustanovitelja.«

Z vložitvijo pritožb in posledično na drugi stopnji izdanim sklepom Višjega sodišča v Mariboru, da v. d. direktorja potrebuje soglasje ustanovitelja, je Mestna občina Murska Sobota (MO MS) povzročila stanje, ki nima primerjave v sodni praksi. S tem, ko je brez soglasja ostalih občin soustanoviteljic s pritožbo na višje sodišče blokirala vpis v. d. direktorja v sodni register, ne da bi obenem poskrbela za drugega kandidata za v. d. direktorja, je MO MS ravnala izrazito neodgovorno in povzročila nepotrebne motnje v poslovanju zavoda. MO MS je za funkcijo v. d. direktorja sicer predlagala kandidatko Polonco Fiala Novak, ki pa je predlogu nasprotovala in ni podala svojega soglasja k imenovanju. MO MS, ki v skladu z odlokom o ustanovitvi  Pomurskih lekarn po pooblastilu 15 občin soustanoviteljic izvršuje ustanoviteljske pravice pri imenovanju direktorja, za vložitev pritožbe ni imela soglasja nobene od ostalih občin soustanoviteljic. Prav tako za pritožbo ni imela soglasja organa, ki imenuje direktorja, to je Mestnega sveta Občine Murska Sobota.

V zvezi z očitki o izvedbi javnih naročil v Pomurskih lekarnah ponavljajo, da je težava sistemska in je en sam javni lekarniški zavod ne more rešiti. Nepravilno je bilo iz medijev slišati, da naj bi Mestne lekarne Kamnik same uspešno izvedle javno naročilo. To ne drži, kar je razvidno iz izjave direktorja Mestnih lekarn Kamnik Dionizija Petriča, v kateri je zapisal: »Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti tega naročila smo se pridružili skupnemu javnemu naročilu nabave zdravil in ostalega blaga preko Lekarniške zbornice Slovenije.« Osnovni problem pri izvedbi javnega naročila za posamezen zavod je strnil v dve točki, ki povzameta glavni težavi in tudi že objavljeno stališče Pomurskih lekarn. Prvič, javni zavodi ne vedo, katera zdravila bodo v prihodnjem obdobju predpisana s strani zdravnikov. Drugič, javni zavodi ne poznajo količin teh zdravil.

Pomurske lekarne so k sporočilu za javnost priložile tudi pravno mnenje odvetniške družbe Ilič&partnerji, mnenje Lekarniške zbornice Slovenije in tudi izjavo direktorja Mestnih lekarn Kamnik Dionizija Petriča.

Le nekaj ur po tem, ko so Pomurske lekarne v sporočilu za javnost pojasnile, zakaj Svet javnega zavoda vztraja, da je Ivan Zajc legitimno imenovan za v.d. direktorja, je sledil protiudarec iz kabineta soboškega župana Aleksandra Jevška. V maniri absolutnih oblastnikov zavračajo lekarnišpka pojasnila in znova obtožujejo Pomurske lekarne, da poslujejo nelegalno in nezakonito, s čimer naj bi v javnem zavodu nastaja gospodarska škoda.

Mogoče vam bo všeč