Nekategorizirano

Zakaj pravnika, zagovornika slovenske pomladi tožilec Jenull ni spustil skozi pravosodni izpit?

Pravnik Saša Lazić se je odločil prispevati svoj delež pri odkrivanju gnilobe slovenskega pravosodja. Javno je obtožil vrhovnega sodnika, da je kršitelj človekovih pravic. Gre za Hinka Jenulla, očeta Jaše Jenulla, ki vsak petek režira kolesarske shode in teatralno javkanje pred kamerami. Lazić trdi, da ga je Jenull starejši dvakrat lustriral na pravosodnem izpitu, razlog pa naj bi tičal v tem, da je Lazić zagovornik vrednot slovenske pomladi.

V uredništvo smo prejeli nekaj informacij o celotni zgodbi. Saša Lazić je leta 2013 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo diplomsko delo je nosilo naslov “Religiozni vpliv na pravno ureditev Bosne in Hercegovine.” Po diplomi je opravil pripravništvo kot odvetniški pripravnik in tudi kot sodniški pripravnik pri višjem sodišču v Kopru. Prvič je k pravniškemu državnemu izpitu (PDI) pristopil junija leta 2019, kjer ni opravil pisnega dela. V drugo je šel na izpit štiri mesece kasneje, le da tokrat ni opravil ustnega dela PDI. V obeh primerih je bil za predsednika izpitne komisije določen Hinko Jenull, čeprav imajo na seznamu več kot dvesto izpraševalcev, ki so pravni strokovnjaki. “Po mojem mnenju ni slučajno, da je bil določen ravno meni. V času študija sem bil že takoj v prvem letniku Pravne fakultete v Ljubljani izločen od večine, ker sem imel svoje mnenje, ki sem ga tudi izražal, razmišljal sem pač s svojo glavo,” je povedal Lazić.

 

Zoper odločbo o opravljanju pisnega dela PDI je vložil tožbo na Upravnem sodišču RS, odgovora do zdaj še ni prejel. Prav tako je vložil tožbo zoper drug zapisnik o opravljanju ustnega dela PDI, za katerega pa je prejel sklep, da se njegova tožba zavrže. Sodišče je navedlo, da je pravilno vložil tožbo, ker pa se sodišče ne spušča v presojo ocenjevanja, se tožba zavrže. Pri tem pa je vredno poudariti, da je kar nekaj sodnikov Upravnega sodišča RS tudi izpraševalcev na PDI. Primer takega sodnika je Damjan Gantar, ki je sodeloval v senatu, ko so zavrgli omenjeno tožbo. Iz tega sledi sklep, da je Gantar plačan dvakratno, najprej kot sodnik, potem pa še kot izpraševalec s strani Ministrstva za pravosodje. “Je v takem primeru sploh možno, da izpraševalec sodi nepristransko o tožbi zoper Ministrstvo za pravosodje, če ga ministrstvo istočasno tudi plačuje,” se upravičeno sprašuje Lazić. Pri Vrhovnem sodišču RS so sodno prakso glede tega “da se sodišče ne spušča v pravno presojo ocenjevanja” določili sodniki Peter Golob, Erik Kerševan, Tatjana Steinman, Marko Prijatelj in Borivoj Rozman. Vsi navedeni sodniki so prav tako plačani s strani Ministrstva za pravosodje kot izpraševalci na PDI. “Noben “pameten” sodnik ne bo rezal veje na kateri sedi in se izločil iz sodelovanja pri zaslužku,” je še ocenil Lazić.

 

Mogoče vam bo všeč