Nekategorizirano

Zahvala evropskega poslanca Franca Bogoviča

Spoštovani! I

skrena hvala volivkam in volivcem za zaupanje in veliko število glasov v domačem, krškem okraju, kjer sem dobil najvišji rezultat med vsemi kandidati Slovenske ljudske stranke, ki je skoraj petkratnik slovenskega povprečja SLS. Kljub temu, da sem prejel okoli 12,5 % glasov, pa to žal ni zadostovalo, da bi se SLS vrnila v parlament.

Obžalujem, da nismo prepričali dovolj volivk in volivcev, in bojim se, da slovensko podeželje, slovenske občine, predvsem pa slovenski kmetje ne bodo imeli iskrenega zastopnika v slovenskem parlamentu.

Čestitke zmagovalcu volitev, stranki SDS in vsem strankam ter novim poslancem, ki so se uvrstili v slovenski parlament. Upam, da bodo stranke iz predvolilnih obljub in parol čimprej prešle v odgovorno sestavljanje vlade in iskanje rešitev za Slovenijo. Čestitke kolegu Dušanu Šišku, edinemu izvoljenemu iz krškega okraja, prav tako iskrene čestitke ostalim trem poslancem iz Posavja Igorju Zorčiču, Tomažu Liscu in Matjažu Hanu.

Ob napovedanemu odstopu predsednika SLS Marka Zidanška se mu želim zahvaliti za skoraj štiri leta zahtevnega dela, kar vodenje stranke SLS zagotovo je. Želim, da se sedaj posvetimo lokalnim volitvam, da ostane stranka SLS še naprej trden gradnik slovenske lokalne samouprave.

Novo vodstvo SLS, ki bo izvoljeno na kongresu, pa bo po mojem prepričanju moralo temeljito razmisliti o bodočem profilu stranke in hkrati o morebitnih bodočih povezavah ter sodelovanju s sorodnimi strankami. Mogoče pa bo nova priložnost za vstop v parlament že prej kot v štirih letih, kajti velik izziv bo že sestava nove vlade, iz velikega števila strank. Še večji izziv pa bo izvedba številnih reform, ki jih prejšnja vlada v  skoraj polnem štiriletnem mandatu ni uspela izpeljati.

Kakršnakoli vlada že bo, naj nikar ne pozabi, da smo ravno v teh dneh v EU prejeli na mizo veliko število uredb, ki urejajo bodočo kmetijsko politiko in politiko razvoja podeželja, predloge za bodočo kohezijsko politiko in številne druge uredbe, ki določata porabo evropskih sredstev po letu 2020 ter postavljajo nove okvire bodoče EU. V naslednjem letu se bo odločalo o tem, koliko EU sredstev bomo prejeli in ali bodo te politike tudi po naši meri. Predvsem se pa moramo v Sloveniji dogovoriti za vizijo našega razvoja in to zapisati v operativne programe za črpanje EU sredstev. Sam si bom prizadeval, da v zadnjem letu mandata v Evropskem parlamentu bodoči vladi čimbolj pomagam pri pripravi teh za nas tako pomembnih dokumentov.

 

Franc Bogovič,

poslanec v Evropskem parlamentu (SLS/EPP)

Mogoče vam bo všeč