Kmetijske površine v Celju(Foto Jan Grušovnik)
KmetijstvoLokalnoSlovenija

Za celjsko kmetijstvo tudi letos 100.000 evrov občinskih spodbud

Na spletni strani Mestne občine Celje je objavljen javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva ter podeželja. Upravičenci se lahko nanj prijavijo najkasneje do 1. aprila 2022.  V letošnjem občinskem proračunu smo za nepovratne finančne spodbude namenili 100.000 evrov. Glede na odziv v zadnjih letih pričakujemo, da bomo tudi letos razdelili vsa sredstva.

 

Na območju Mestne občine Celje je 346 aktivnih kmetij. Prevladujejo majhne kmetije, saj kmetje  v povprečju obdelujejo od 3 do 5 hektara kmetijskih zemljišč. Glavna kmetijska dejavnost je govedoreja, večina poljedelske proizvodnje pa je vezana na pridelavo krme za živino.

 

Na Mestni občini Celje se zavedajo, kako pomembna je kmetijska dejavnost. Mladi prevzemniki kmetij so generatorji gospodarskega razvoja in predstavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva. Usmerjeni so v trajnostno naravnano kmetijstvo in pridelavo kakovostne hrane z višjo dodano vrednostjo. Kljub temu, da so inovativni, da vlagajo v znanje in nove tehnologije, se pri svojem delu srečujejo s številnimi izzivi, med katerimi je tudi prilagajanje na podnebne spremembe.

 

Pred tremi leti so se na Mestni občini odločili, da bodo ohranjanju in razvoju kmetijstva ter podeželja namenili več sredstev. Leta 2018 je bilo v občinskem proračunu rezerviranih  za nepovratne spodbude 45.000 evrov, od leta 2019 naprej pa  se kmetijstvu  namenja 100.000 evrov letno.

 

Kupljena  je bila  tehnološko sodobna sejalnica, ki je namenjena vsem kmetom v občini, z njo pa od predlani upravlja javno podjetje Zelenice. Najem je brezplačen. Kmetje morajo plačati samo delovno uro traktorista.

Prav je da se ta trend interesa ohranja, upajmo da se bo sčasoma  še dodatno povečal   interes, posledično temu tudi  vsota namenjena tem spodbudam. Eno z drugim, pravijo. Jim verjamemo.

 

Vir: MOC&VTC

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kmetijstvo