Gospodarstvoizobraževanjeosveščanje potrošnikovSlovenijaV fokusu

Vzemite račun, čeprav to ni več obvezno

Z dnem 22.1.2022 je začela veljati sprememba Zakona o davku na dodano vrednost, ki je odpravila obvezno izdajanje računov v papirni obliki potrošnikom, razen na njihovo zahtevo. Sprememba je za potrošnike škodljiva, saj se lahko zgodi, da bodo iz trgovine odšli brez računa, kar jim lahko močno oteži uveljavljanje številnih potrošniških pravic.

Le z računom lahko dokažete nakup

Le izdani račun dokazuje, kdaj in kje je bil kupljen izdelek, račun pa je podlaga za uveljavljanje napak, za zamenjavo ali vračilo denarja. Podobno velja za opravljene storitve, kjer je iz računa razvidno, katere storitve so bile opravljene in njihova cena.

Računi v elektronski obliki bi morali biti na voljo

Prav je, da imajo potrošniki izbiro, ali želijo račun v papirni ali digitalni obliki, kar je bilo mogoče že pred spremembo zakona, saj so elektronski računi zakonsko izenačeni s papirnimi. Ne bi pa se smelo zgoditi, da potrošnik, ker je pozabil zahtevati račun, ostane brez njega.

Kako boste brez računa preverili pravilnost zaračunanega zneska?

Račun je za potrošnika pomemben tudi zato, da lahko takoj preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kupljenega ali opravljene storitve. Preverjanje zaračunanih zneskov po opravljenem nakupu pomaga k razumevanju ravni cen in omogoča primerjavo cen za podobne izdelke ali storitve ter informirano izbiro.

Račun je podlaga za uveljavljanje vaših potrošniških pravic

Račun ima tudi veliko dokazno vrednost in je pogosto pogoj za uveljavljanje različnih pravic iz naslova zavarovalnih pogodb, jamstevgarancij in drugih pravnih razmerij.

Potrošnik ne more preveriti pravilnosti zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma opravljene storitve le s pregledom bančnega izpiska, saj je iz izpiska razviden le skupni plačani znesek in prejemnik plačila, kar pa za potrošnika nikakor ne predstavlja relevantnih oziroma zadostnih informacij o transakciji.

Seveda pa je za potrošnika situacija še veliko bolj neugodna, če nakup plača z gotovino – v tem primeru nima brez računa nobene prave možnosti dokazovati, kaj in kdaj je kupil.

Zato potrošnikom svetujemo, da vedno zahtevajte račun, razen v situacijah, ko ste popolnoma prepričani, da ga ne boste potrebovali.

vir: https://www.zps.si/nasveti-in-zakonodaja-topmenu-235/zakonodaja/11259-vzemite-racun-ceprav-to-ni-vec-obvezno

 

Mogoče vam bo všeč