Nekategorizirano

Vlada naj nemudoma pristopi k reševanju prostorske problematike URI Soča

Poslanska skupina SDS je danes na predsednika odbora za zdravstvo naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali  problematiko centra URI Soča.

Poslanci SDS opozarjajo, da se o parcelah okoli Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča (v nadaljevanju: URI Soča), velikih več kot 8000 kvadratnih metrov, ministrstvo za zdravje in ljubljanska občina pogovarjata že 12 let. Ljubljanska občina je pripravljena zemljišče prodati po tržni ceni ali ga zamenjati za stavbo, v kateri ima danes prostore Mestna otroška bolnišnica, ki je pod okriljem UKC Ljubljana. Občina bi na tej lokaciji želela imeti šolo, vrtec in dnevni center za starejše.  Ministrstvo za zdravje na nič od tega ne pristaja. Menjava parcele bi namreč šla v škodo UKC Ljubljana in njegovih bolnikov, poleg tega javni zdravstveni objekti ne smejo postati tržno blago. Na ministrstvu tudi pravijo, da sredstev za nakup zemljišča v proračunu nimajo predvidenih.

Direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar je tudi opozoril, da v primeru menjave zemljišč (prostori na Poljanah in prostori ob URI Soča) med MOL in UKC Ljubljana, vse dokler ne bi imeli ustreznih nadomestnih prostorov, ne bi mogli seliti programov dispečerstva in dialize ter centra za avtizem, ki jih izvajajo v prostorih na Poljanah. To bi po njegovih besedah pomenilo ohromitev ali celo ukinitev programov. Prav tako pa Poklukar ne vidi  možnosti, da bi programe iz Mestne otroške bolnišnice lahko preselili v prazno stavbo nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu pod okriljem UKC Ljubljana. Stavbo bi bilo pred tem treba prenoviti, poleg tega pa niti ni primerna za zdravstvene dejavnosti, temveč predvsem za administrativne službe.

Tudi direktor URI Soča mag. Robert Cugelj je v preteklosti že opozarjal, da so potrebe po rehabilitaciji na terciarnem nivoju velike in da bi prav zaradi vse večjih potreb potrebovali dodatne kapacitete za sto bolnikov.

Glede na vse navedeno, je bilo izjemno nenavadno, da je Mestna občina Ljubljana sprejela odločitev in v decembru pripravila javno dražbo zemljišča okoli URI Soča. Za nakup zemljišča ni bil zainteresiran noben kupec, zato nameravajo dražbo v tem mesecu ponoviti.

Zaradi namere o prodaji  tako pomembnega zemljišča za URI Soča preko javne dražbe, je bila s strani ministrstva za zdravje na državno odvetništvo dana pobuda za ugotovitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi URI Soča, in sicer zaradi ureditve stanja v zvezi z dvema parcelama. Med drugim so na ministrstvu pozvali državno odvetništvo naj vloži predlog za določitev pripadajočega zemljišča. Odvetništvo je to storilo in na zemljišča dalo zaznambo. Okrajno sodišče v Ljubljani je v decembru tudi že izdalo sklep o vpisu zaznambe na zemljišče ob URI Soča. Sklep je MOL že prejel, bodo pa zoper njega vložili ugovor. Prav tako pa bo MOL, kot že navedeno, objavil novo dražbo, ki jo bodo izvedli v tem mesecu.  

Pri prvi dražbi kupca za zemljišče torej ni bilo, po neuradnih informacijah pa naj bi na tokratni dražbi zemljišče lahko odkupila DUTB, in sicer za 250 evrov za kvadratni meter. V DUTB so potrdili, da proučujejo smiselnost zaokrožitve vseh zemljišč na tem področju, torej nakup zemljišča od MOL-a. Kot so povedali v DUTB bodo pri odločitvi za nakup vsekakor upoštevali interes države oziroma URI Soča in ostalih deležnikov, svojo odločitev o udeležbi na dražbi pa naj bi DUTB sprejela do roka za vplačilo varščine. Rok za plačilo varščine je sicer 20. januar. Izklicna cena za kvadratni meter funkcionalnega zemljišča je 220 evrov, za ostale štiri parcele pa 410 evrov.

Ministrstvo za zdravje se z možnostjo odkupa zemljišč s strani DUTB strinja, saj menijo, da bi tovrstni odkup omogočil, da bi Soča ob obstoječih stavbah izpeljala načrte, ki jih je v javnosti predstavljal njen direktor mag. Robert Cugelj. Postavlja pa se vprašanje, ali bo DUTB-ju, če se za nakup odloči, dopuščeno, da gradi in morda celo upravlja nepremičnine, med njimi domove za ostarele in oskrbovana stanovanja.

V poslanski skupini SDS opozarjajo, da je odbor za zdravstvo v mesecu decembru problematiko v zvezi z zemljišči ob URI Soča že obravnaval. Tako je bil na seji 9. 12. 2019 sprejet sklep, s katerim naj bi se uredil status zemljišč tako, da bo možen nadaljnji razvoj in širitev URI Soča. Ker pa se stanje na tem področju še ni začelo urejati in ker je za 20. januar sklicana ponovna dražba, predlagatelji nujne seje zahtevamo sklic nujne seje odbora za zdravstvo z omenjeno točko. Predlagatelji od vlade in ministrstva za zdravje med drugim zahtevamo, da nemudoma rešita prostorsko problematiko URI Soča.

Poslanke in poslanci SDS predlagajo, da po opravljeni razpravi odbor za zdravstvo sprejme naslednja dva sklepa:

·        Odbor za zdravstvo predlaga Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da nemudoma pristopita k reševanju prostorske problematike URI Soča.
·        Odbor za zdravstvo predlaga Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da predlagata DUTB odkup zemljišč ob URI Soča ali kakšno drugo sprejemljivo rešitev (zamenjava), za namene širitve dejavnosti v URI Soča.

Mogoče vam bo všeč